Пропустити інформацію

Шукати

Звузити результати пошуку

Haulla "Resilienssi" löytyi 61 tulosta.

Результати пошуку

Resilienssi auttaa selviytymään

Mitä on resilienssiResilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä, joustavuutta ja uudelleen orientoitumista, ja se vaihtelee eri elämäntilanteissa. Se ilmenee arjessa kohtuullisena pärjäävyytenä, haasteista, stressistä tai muutoksista huolimatta. Resilienssi syntyy vuorovaikutuksessa yksilön ja...

Resilienssi suojaa perheitä muutoksissa

...perheen kykyyn kohdata muutoksia ja vastoinkäymisiä. Avunpyytäminen on tärkeä resilienssitaito. Mitä on resilienssi?   Resilienssi on joustavuutta, selviytymiskykyä ja kimmoisuutta muutosten tai stressin keskellä. Se auttaa selviytymään vaikeista tilanteista ja...

Resilienssi suojaa perheitä muutoksissa

Resilienssi vaikuttaa siihen, miten perhe pärjää muutoksissa. Perheen saama vertaistuki ja yhteisöt sen ympärillä vaikuttavat perheen kykyyn kohdata muutoksia ja vastoinkäymisiä. Avunpyytäminen on tärkeä resilienssitaito. Mitä on resilienssi?   Resilienssi...

Vertaisryhmässä työntekijät tukevat vanhemmuuden resilienssiä

Kaija Rautaparta-Pennasen, Marjatta Kekkosen, Kaija Collinin, Marja Leena Böökin sekä Anna Röngän tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden toimintakäytänteitä vanhemmuuden vuorovaikutuksellisessa tukemisessa äiti–lapsi-vertaisryhmässä. Tutkimuksen viitekehyksenä on sovellettu resilienssitutkimuksen ja Seligmanin PERMA-hyvinvointiteoriaa, joka painottaa...

Pakolaisuuteen liittyvät mielenterveyden riskitekijät ja resilienssi

...kykyjään sekä henkilökohtaisia mielenkiinnonkohteitaan elämässään, hän panostaa asioihin, jotka tuottavat pitkäkestoista mielihyvää. Monilla pakolaisilla ja maahanmuuttaneilla on voinut haastavia kokemuksia, jotka ovat luoneet heihin resilienssiä. Monet eivät välttämättä ole tietoisia...

MIELI ry:n kirjaukset hallitusohjelmaan 2023–2027

...psyykkisen turvallisuuden, kriisinkestävyyden ja resilienssin vahvistuminen osana Suomen kokonaisturvallisuutta, kiinnittäen erityishuomiota lasten ja nuorten turvallisuuteen, toteutetaan kansallinen toimintakyky -ohjelma huomioiden myös psyykkinen toimintakyky, tarjotaan valtakunnallisesti matalan kynnyksen keskusteluapua kasvokkain, verkossa...

Voimme yhdessä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia

...rakentaa resilienssiä.  Rutiinit ja seuraukset Lapsi ja nuori tarvitsee arkeensa rakenteita ja rutiineja. Päivittäiset rutiinit, kuten ruokailut ja arkinen päivärytmi, tuovat turvaa ja arkeen ennakoitavuutta. Turvaa luovat myös johdonmukaisuus ja toiminnasta...

Mikä auttaa nuorta selviytymään haastavissa elämänvaiheissa?

...nuorten maailmankatsomusten rakentumisessa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu nuorten hyvinvoinnissa polarisaatiota. On sekä vahvan resilienssin, selviytymiskyvyn, omaavia nuoria, että niitä nuoria, joiden resurssit ovat huomattavasti vertaisiaan heikommat. Perustoimeentulo, itselle merkityksellinen toiminta,...