Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Familj och barn i samspel -familjeinterventionen

...den ena föräldern har insjuknat i depression. Numera finns det goda erfaremheter av att använda interventionen även i andra kontext, när familjen råkar ut för situationer som belastar vardagen, dessa...

Mentalvården

...behövs emellertid antingen en remiss från en hälsovårdscentral- eller företagsläkare. På många hälsovårdscentraler finns även så kallade depressionsskötare, som erbjuder samtalshjälp.  Om du får en remiss från primärvården till specialistvård,...

Mental health services

...centre or the occupational health physician is required. The health care centres in some municipalities also employ so-called depression nurses, who offer talk therapy. If basic health care refers you...

Immigration

...stage when you deal with your thoughts and feelings. Not processing these issues may lead to a deep crisis or depression. Towards balance Little by little, you will start to...

Du kan få hjälp för självskadebeteende

...är betydelsefull Personer med själskadebeteende kan också vara personer med olika psykiatriska diagnoser, som till exempel personlighetsstörning, depression, ångest, missbrukarproblem, ätstörningar eller olika slags tvångsneuroser. Det här gäller inte för...

Spelberoende

...spelberoende lider samtidigt av andra psykiatriska tillstånd. Samsjukligheten med andra beroendesjukdomar är hög, och många har också depression, olika ångestsyndrom eller aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD). Egenvård av spelberoende Om du...

Schizofreni

...deltidsarbete eller arbete med stöd är bra för din återhämtning. Sunda vanor som bra kost och sömn underlättar också då sjukdomen har en tendens att leda till missbruk och depression....