Gå till innehåll

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf 125 år: Alla har rätt till psykisk hälsa

MIELI rf firar sitt 125-årsjubileum i år. Under hela sin verksamma tid har organisationen varit innovativ, haft förmåga att utvecklas och fattat tag i aktuella ämnen.
MIELI 125 logo

MIELI rf firar sitt 125-årsjubileum i år. Under hela sin verksamma tid har organisationen varit innovativ, haft förmåga att utvecklas och fattat tag i aktuella ämnen. MIELI rf har alltid lyckats lyfta fram tidstypiska utvecklingsområden med anknytning till psykisk hälsa, och vi har fungerat som en pionjär i branschen och funnit lösningar på samhälleliga problem. Vi har också alltid mött människor, och under de senaste 50 åren har vi hjälpt dem konkret i livets svåra situationer och kriser.

MIELI rf tog sig till exempel an det tunga mentala arvet från krigstiden och var med och påverkade sinnessjuklagen från 1952. År 1969 grundade vi Finlands första arbetsklinik för psykiatrisk rehabilitering och år 1970 inleddes verksamhet som inriktade sig på att förebygga självmord. Under den ekonomiska depressionen på 1990-talet svarade vi på behovet av krishjälp. Också nu under coronapandemin har MIELI rf i den djupa samhällskrisen tagit upp teman om psykisk hälsa i samhällsdebatten, tillhandahållit krishjälp och lyft fram frågor om bland annat ungdomars försämrade mående. År 2002 inleddes ett samarbete med skolorna i syfte att stärka barn och ungas färdigheter i psykisk hälsa. Därmed firar vi i år också 20-årsjubileet för arbetet för barn och ungdomar.

Alla har ett värdefullt inre

I år fortsätter MIELI rf det viktiga arbetet med pandemins eftervård och förebyggande av psykisk ohälsa. Under jubileumsåret vill vi föra fram att alla har rätt till god psykisk hälsa, oberoende av ålder eller bakgrund. ”Alla har ett värdefullt inre”, lyder jubileumsårets tema i ett nötskal. I temats anda kommer MIELI rf att främja finländarnas psykiska hälsa genom att donera 125 stycken utbildningar i psykiska första hjälpen. Kurserna ska förverkligas på olika håll i Finland. De kommer att arrangeras under året runtom i landet i samarbete med MIELI rf:s lokala och regionala medlemsföreningar.

– Vi firar jubileumsåret i arbetets tecken. Coronapandemin har visat hur stor betydelse krishjälpen har. Dessutom upplever vi att det är viktigt att hela befolkningens psykiska hälsa stärks. Under jubileumsåret vill vi genom vår gåva också nå de grupper som inte nödvändigtvis nås genom sedvanliga metoder med syfte att stärka den psykiska hälsan. Därför är vi glada över att vi genom kurserna i psykiska första hjälpen kan ge människor i vårt land stöd när det gäller att stärka den egna och den närmaste kretsens psykiska hälsa, sammanfattar verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi.