Пропустити інформацію

Шукати

Звузити результати пошуку

Haulla "Depression" löytyi 69 tulosta.

Результати пошуку

Spelberoende

...spelberoende lider samtidigt av andra psykiatriska tillstånd. Samsjukligheten med andra beroendesjukdomar är hög, och många har också depression, olika ångestsyndrom eller aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD). Egenvård av spelberoende Om du...

Våld i nära relationer

...partner kan förändras efter år av våld. Upplevelserna av hot och fara kan leda till traumatisering, inklusive depression. Endast en bråkdel av fallen av våld i nära relationer kommer till...

Mielenterveyspalvelut laitettava kuntoon

...M, Marttunen M (2020). Interpersonal counseling in the treatment of adolescent depression. A randomized controlled effectiveness and feasibility study in school health and welfare services. School Mental Health 12, 265–283....

About mental disorders

...only a doctor can diagnose a person.    Our website contains information on different mental disorders, such as depression, various phobias and bipolar disorder, as well as information on where to...

Psykiskt våld är misshandel

...och känslor av värdelöshet och skuld. Med tiden kan det psykiska våldet skada offret djupt på ett psykologiskt plan och rubba känslan av trygghet och självkänslan samt orsaka depression och...

Psykiatriska tillstånd

...behov hänvisa andra till vård. Här hittar du information till exempel depression, fobier eller bipolär sjukdom och om hur du kan få hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Det är ändå bra att överlåta...

Att bli utsatt för våld skadar sinnet

...många känslor Otrygghet och rädsla Ångest Skam och skuldkänslor Känslor av värdelöshet och oduglighet Hjälplöshet och maktlöshet Ilska och aggressivitet Bitterhet och hämndlystnad Depression och självdestruktivitet Fysiska symtom, såsom huvudvärk,...

Panic disorder

...Women are affected twice as often as men. Panic disorder often occurs along with other anxiety disorders, depression or alcohol and drug problems.   Treatment of panic disorder You can...

Obsessive-compulsive disorder

...from OCD. The syndrome often begins before puberty or in early adulthood. Obsessive-compulsive disorder usually occurs along with some other anxiety disorder or depression. Treatment of obsessive-compulsive disorder A healthy...