Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Mielenterveyden ensiapu 1 -tutkimuksen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä MIELI Suomen Mielenterveys ry Maistraatinportti 4 A 00240 HELSINKI p. 09615516 2. Yhteyshenkilö Jukka Valkonen, p. 0406740225, etunimi.sukunimi@mieli.fi 3. Rekisterin nimi Mielenterveyden ensiapu 1 -tutkimusrekisteri 2020 – 2021...

PALOMA-hanke

...tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus – Eri kieli- ja kulttuuriryhmille: Tasapainovalmennuksen perusteet (arabia, englanti, espanja, ranska, saksa ja ruotsi) Tasapainovalmennusryhmä (tulkkivälitteisesti) TOIVO ryhmätoimintaa erillä kielillä Mielenterveyden ensiapu...

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulujen henkilöstölle

Mielenterveyden edistäminen alakoulussa Hyvää mieltä yhdessä -koulutus perehdyttää mielenterveyden edistämiseen alakoulussa: miten lasten mielenterveyttä tuetaan koulussa, mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan. Osallistuja saa myös inspiroivia välineitä perusopetuksen opetussuunnitelman...

Puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt terveydenhuollossa viimeisen viikon aikana

...että miesten mielenterveyden häiriöitä tunnistetaan tevreydenhuollossa naisten mielenterveyden häiriöitä heikommin. Mielenterveyden häiriöihin luetaan myös alkoholihäiriöt, joita oli 29 prosentilla itsemurhaan kuolleista.  Myös diagnosoidut fyysiset sairaudet olivat tavallisia itsemurhan tehneillä. Enemmistö...

Mielenterveyden tukea lasten ja nuorten kasvuympäristöihin

Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden edistäminen koostuu varhaiskasvatus- ja koulutyöstä, nuorisotoiminnasta ja perhetoiminnasta. Keskeistä on mielenterveystaitoja tukevien toimintojen levittäminen ja juurruttaminen lasten ja nuorten kasvuympäristöihin: neuvolaan, varhaiskasvatukseen, kouluihin, nuorisotyöhön, harrastustoimintaan,...

Koronaepidemia vaikuttaa mielenterveyteen

Koronaepidemialla ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla tulee olemaan monimuotoiset ja pitkäjänteiset vaikutukset väestön mielenterveyteen. Mielenterveyden häiriöiden osuus suomalaisessa tautitaakassa on vuosien ja vuosikymmenien mittaan korostunut kun samaan aikaan väestön somaattinen terveys...

MIELI ry jatkaa nuorisoalan mielenterveysosaamisen vahvistamista

Kahden edellisen vuoden ajan MIELI ry koordinoi Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamon toimintaa. Vahvistamossa oli mukana kolme järjestöä. MIELI Suomen mielenterveys ry:n tehtävänä oli nuorisoalan ammattilaisten mielenterveyden edistämisen osaamisen lisääminen, Ehkäisevä päihdetyö...

Mitä MIELI ry tekee?

MIELI Suomen Mielenterveys ry on mielenterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, tarjota kriisiapua ja ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia. Haluamme yhteiskunnan, jossa mielenterveyden teemoista puhuminen on turvallista eikä siihen liity häpeää. MIELI...