Siirry sisältöön

Hoivaa ja leiki

Ryhmäinterventio masennuksesta ja ahdistusoireista kärsiville äideille raskausvaiheesta noin vuoden ikään. Intervention tavoitteena on tukea äitien mentalisaatiokykyä ja emotionaalista saatavilla oloa suhteessa syntyvään vauvaan mm. kokemuksellisten tehtävien ja leikillisyyden kautta sekä opettaa menetelmiä masennusoireiden hallintaan.

Kenelle: Menetelmään voivat kouluttautua sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa.

Maksullinen vai ei? Maksullinen.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, vanhemmuuden ja perheen tuki, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, ehkäisevä päihdetyö.

KAMU Kaveri mielessä -ohjaajakoulutus

KAMU Kaveri mielessä -ohjaajakoulutuksessa pääset tutustumaan uuteen yläkouluikäisille suunnattuun tuntimateriaaliin, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren taitoja omasta mielenterveydestä huolehtimiseen sekä kaverin tukemiseen haasteellisissa tilanteissa.

Kenelle: Ohjaajakoulutus on suunniteltu kaikille nuorten kanssa työtä tekeville, mm. opettajille, nuorisotyöntekijöille ja oppilas-/opiskelijahuollon työntekijöille.

Maksullinen vai ei? Maksuton.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö.

Nuoren mielen ensiapu® -koulutus 

Koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä.

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Koulutus sopii myös vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä.

Maksullinen vai ei? Maksullinen.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, vanhemmuuden ja perheen tuki, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö.

Hyvän mielen taitomerkki®

Kuvaus: Hyvän mielen taitomerkki® on kaikille avoin sähköinen oppimateriaali mielenterveystaitojen vahvistamiseen peruskoulussa. Oppilaiden taidot karttuvat opetussuunnitelman mukaisesti mm. tunne-, kaveri- ja turvataidoissa sekä omien vahvuuksien löytämisessä ja arjen hallinnassa.

Kenelle: Koulutus suuntautuu peruskoulussa työskenteleville.

Maksullinen vai ei: Maksuton.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö.

Mielenterveyden ensiapu® 1

Kuvaus: Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Koulutuksessa mielenterveyttä lähestytään osana terveyttä; voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa.

Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA1-ohjaajakoulutukseen (ohjaajakoulutus on maksuton).

Kenelle: Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä.

Maksullinen vai ei? Maksullinen.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö.

Mielenterveyden ensiapu® 2

Kuvaus: Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia kohdata mielenterveyden ongelmia. Koulutuksessa opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. Peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea MTEA2-ohjaajakoulutukseen (ohjaajakoulutus on maksuton).

Kenelle: Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat saada tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta sekä mielenterveyden ensiavusta, ei kuitenkaan akuutissa kriisitilanteessa oleville.

Maksullinen vai ei? Maksullinen. (Osa koulutuksista on Mieli125-juhlavuoden kunniaksi maksuttomia helmikuun 2023 loppuun).

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö.

Hyvän mielen koulu

Kuvaus: Hyvän mielen koulu –kokonaisuus perehdyttää mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa: miten lasten mielenterveyttä tuetaan koulussa, mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, jota voidaan vahvistaa myös koulun arjessa. Hyvän mielen koulu sisältää seuraavat osuudet: Lapsen mieli -koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle, Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulujen henkilöstölle, Hyvän mielen koulu -koulutus yläkoulun tai yhtenäiskoulun henkilöstölle, Mielenterveystaitoja lukioon sekä Hyvän mielen oppilaitos -mielenterveystaitoja ammatilliseen oppilaitokseen.

Kenelle: Varhaiskasvatuksen, alakoulun, yläkoulun tai yhtenäiskoulun sekä lukion ja ammatillisen opiston henkilöstölle.

Maksullinen vai ei? Maksuton kouluille ja kunnille vuosina 2022–2023.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö.


Ladattava Hyvän mielen kunta -työkalupakki

Hyvän mielen kunta -työkalupakki
Lataa Hyvän mielen kunta -työkalupakki klikkaamalla kuvaa tai alla olevaa painiketta.