Siirry sisältöön

Mielenterveystaitoja lukioon

Hyvän mielen oppilaitos – mielenterveystaitoja lukioon -koulutus perehdyttää opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen lukiossa uuden opetussuunnitelman hyvinvointiosaamisen näkökulmasta (LOPS 2021). Nuorten mielenterveyttä tuetaan ja mielenterveystaitoja opitaan arkisissa kohtaamisissa oppilaitoksen päivittäisessä toiminnassa. Koulutus painottaa mielenterveyttä voimavarana ja vahvistaa osallistujien kykyä suunnitella oppilaitoksen toimintaa mielenterveyttä tukevalla tavalla. Koulutus on saatavilla 2,5t tai 3t kokonaisuutena.

”Havainnollinen koulutus! Parasta oli keskustelut, materiaalit ja mielenterveyden stigman purkaminen”

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

 • ymmärtää, mitä mielenterveys ja sen edistäminen tarkoittavat

 • tietää keinoja, joilla voi vahvistaa opiskelijan mielenterveyttä oppilaitoksen arjessa

 • osaa käyttää mielenterveystaitojen edistämistä tukevia menetelmiä opetustyössä Lukion opetussuunnitelman 2021 mukaisesti koskien mielenterveyden sisältöjä ja tavoitteita

 • pystyy tunnistamaan, tarvitseeko opiskelija tukea ja tietää miten otetaan huoli puheeksi (Huom. tämä vain 3 tunnin koulutuksessa).

  Koulutuksen sisältö

  • Mielenterveys voimavarana ja mielenterveyteen vaikuttavat tekijät

  • Opiskelijan mielenterveyden vahvistaminen

  • Mielenterveyttä tukevan oppilaitoskulttuurin rakentaminen

  • Huolen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen (Huom. tämä vain 3 tunnin koulutuksessa).  

  Tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi

  Vuosina 2022-2023 Hyvän mielen oppilaitos – mielenterveystaitoja lukioon -koulutus on maksuton kouluille ja kunnille.

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

  Laura Autio

  Koulutuskoordinaattori, Pidä huolta koulu -hanke, Varhaiskasvatus ja koulut -yksikkö
  +358 40 167 9351
  etunimi.sukunimi@mieli.fi

  Hyvän mielen materiaalit nuorille

  Mielen hyvinvointia vahvistavia harjoituksia sisältävä vihkonen nuorille. Materiaali soveltuu itsenäiseen tai ryhmätyöskentelyyn.