Siirry sisältöön
Opiskelijoiden mielenterveyden vahvistaminen toisen asteen oppilaitoksissa
Nuorelle opiskelijalle mielenterveys on voimavara, joka auttaa selviämään arjen haasteissa, tukee opintoihin sitoutumista ja osaltaan …
Oppilaitoksen mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri

Mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri rakentuu oppilaitoksissa pitkäjänteisellä yhteisöllisellä työllä, jossa jokainen yhteisön jäsen on tärkeä.

Nuoriin kohdistuvat lisäsäästöt kyseenalainen kehysriihipäätös

Hallituksen tavoittelema talouskasvu ei mahdollistu ilman hyvinvoivia nuoria ja hyvinvointia vahvistavaa työtä. Kehysriihen päätökset uhkaavat syventää nuorten mielenterveyskriisiä ja samalla heikentää järjestöjen kykyä vahvistaa väestön hyvinvointia ja vähentää julkisten palveluiden kuormaa.

Kehysriihen otettava vastuu nuorten hyvinvointivajeesta

Nuorten hyvinvoinnin pitkään jatkunut huono kehitys on pakko ottaa päätöksenteossa vakavasti. Kehysriihen säästöt uhkaavat lisätä lasten ja nuorten hyvinvointivajetta edelleen, ja toisaalta vesittää hallitusohjelman aiotut toimet sen korjaamiseksi.