Siirry sisältöön

Koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa sekä tarjota tukea ja apua.

NMEA-koulutuksessa tutustutaan ilmiöihin ja arjen haasteisiin, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin kuten netin käyttö, pelaaminen, koulukiusaaminen ja univaikeudet sekä perehdytään lasten ja nuorten tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin ja ongelmiin (mm. masennus, ahdistuneisuushäiriöt, käytöshäiriöt ja itsetuhoisuus).

Koulutuksessa pohditaan tapoja, joilla lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan vahvistaa sekä keinoja ehkäistä ongelmia.

Tiesitkö tämän?

 • Kouluiässä lapselle on tärkeää muodostaa myönteinen käsitys itsestään ja omasta selviytymisestään kotona, koulussa ja kavereiden kanssa.
 • Aikuisen tehtävänä on seurata ja tukea lapsen ja nuoren kasvua, sekä ottaa huoli puheeksi tarvittaessa.
 • Lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa yleisimpiä ovat käytös- ja tarkkaavuushäiriöt, nuoruusiässä taas ahdistuneisuus, mieliala- ja päihdehäiriöt
 • Ennen nuoruusikää pojilla todetaan enemmän hoitoa vaativia psykiatrisia häiriöitä kuin tytöillä, kun taas nuoruusiässä tyttöjen ongelmien määrä kasvaa.
 • Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöt ovat tavallisia ja useampi häiriö esiintyy usein samanaikaisesti

Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen

Nuoren mielen ensiapu® -koulutus tarjoaa aikuisille mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen. Koulutuksen tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä ja tarjota tukea ja apua. NMEA® -koulutus on Mieli ry:n kehittämä ja rekisteröimä koulutus.


Koulutuksen kesto on 14 tuntia, koostuen yhdestä lähipäivästä (7 h) sekä neljän viikon verkkokoulutusjaksosta (7 h). Todistuksen saaminen edellyttää osallistumista koulutuspäivään sekä itsenäisesti suoritettavien tehtävien suorittamista. Poissaoloja ei voi korvata ts. korvaavia tehtäviä ei järjestetä. Kaikki koulutuksia pitävät ohjaajat ovat Mieli ry:n kouluttamia ja hyväksymiä. Mikäli sinulla on esteettömyyteen ja/tai saavutettavuuteen liittyviä toiveita, olethan yhteydessä koulutuksen ohjaajaan.

Kenelle?

Nuoren mielen ensiapu (NMEA) -kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Kurssi sopii myös vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä.

Nuoren mielen ensiapu on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää, varhaista tunnistamista ja ripeää auttamista. Omaa osaamista lisäämällä on jokaisella aikuisella mahdollisuus antaa riittävän varhaista ja tehokasta tukea, ja edistää näin lasten ja nuorten hyvinvointia.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

 • lapsen tai nuoren mielenterveydestä huolehtiminen

 • lasten ja nuorten tavallisimmat mielenterveyden ongelmat ja häiriöt, mm. masennus ja ahdistuneisuushäiriöt

 • itsetuhoisuus

 • kriisitilanteet

 • netin käyttö

 • pelaaminen

 • koulukiusaaminen

 • univaikeudet

 • puheeksi ottaminen ja avun piiriin ohjaaminen

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat

 • tunnistaa nuorten mielenterveyttä tukevia ja kuormittavia tekijöitä sekä mielenterveyden häiriöitä ja ongelmia

 • ottaa puheeksi nuorten mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien tai huoltajien kanssa

 • tarjota tukea ja apua nuorille mielen hyvinvoinnin kysymyksissä sekä

 • tarvittaessa ohjata nuoren avun piiriin

Tulevat koulutukset