Siirry sisältöön

Hyvän mielen oppilaitos -mielenterveystaitoja oppivelvollisille ammatilliseen oppilaitokseen -koulutus perehdyttää nuorten mielenterveyden edistämiseen oppilaitoksessa. Nuorten mielenterveyttä tuetaan ja mielenterveystaitoja opitaan arkisissa kohtaamisissa oppilaitoksen päivittäisessä toiminnassa. Koulutus painottaa mielenterveyttä voimavarana ja vahvistaa osallistujien kykyä suunnitella oppilaitoksen toimintaa mielenterveyttä tukevalla tavalla. Koulutus on saatavilla 2,5t tai 3t kokonaisuutena. 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

 • ymmärtää, mitä mielenterveys ja sen edistäminen tarkoittavat

 • tietää keinoja, jolla voi vahvistaa opiskelijan mielenterveyttä

 • osaa vahvistaa mielenterveyttä oppilaitoksen arjessa

 • on saanut valmiuksia huolen ja tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen (Huom. tämä vain 3 tunnin koulutuksessa).

Koulutuksen sisältö

 • mielenterveys voimavarana ja mielenterveyteen vaikuttavat tekijät

 • opiskelijan mielenterveyden vahvistaminen

 • mielenterveyttä tukevan oppilaitoskulttuurin rakentaminen

 • huolen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen (Huom. tämä vain 3 tunnin koulutuksessa).

  Tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi

  Vuosina 2022-2023 Hyvän mielen oppilaitos – mielenterveystaitoja ammatilliseen oppilaitokseen-koulutus on maksuton kouluille ja kunnille.

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

  Laura Autio

  Koulutuskoordinaattori, Pidä huolta koulu -hanke, Varhaiskasvatus ja koulut -yksikkö
  +358 40 167 9351
  etunimi.sukunimi@mieli.fi

  Hyvän mielen materiaalit nuorille

  Mielen hyvinvointia vahvistavia harjoituksia sisältävä vihkonen nuorille. Materiaali soveltuu itsenäiseen tai ryhmätyöskentelyyn.