Siirry sisältöön

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli   

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli (jatkossa Aikalisä) on kansallinen hanke, joka käynnistettiin varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävien nuorten miesten tuen tarpeeseen. 

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten miesten hyvinvointia, ehkäistä elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vaikeutumista sekä auttaa ongelmien ratkaisemisessa. 

Kenelle: Tukipalvelu on suunnattu kutsuntaikäisille nuorille miehille sekä varusmies- ja siviilipalvelusikäisille miehille ja naisille. 

Maksullinen vai ei? Maksuton.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Icehearts  

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen ja perheen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin. 

Toimintamallin avulla ennaltaehkäistään osattomuutta ja syrjäytymistä sekä kohennetaan inhimillistä hyvinvointia. Icehearts –joukkueissa harrastetaan monipuolisesti liikuntaa, lajeina jääkiekko, jalkapallo ja sähly.  

Kenelle: Icehearts –toimintaa on suunnattu perheille, ammattilaisille ja päättäjille. 

Maksullinen vai ei? Maksullinen (perheille maksuton). 

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, vanhemmuuden ja perheen tuki, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Liikkuvan mielen tukija -toimintamalli 

Kuvaus: Voimavaralähtöinen toimintamalli antaa vapaaehtoisille välineitä kannustaa ikääntyneitä kohti liikkuvampaa elämäntapaa heidän omista lähtökohdistaan. 

Kenelle: Ikäihmisten parissa vapaaehtoistyötä tekeville.

Maksuton/maksullinen? Maksuton.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Ystäväpiiri-toiminta 

Ystäväpiiri -toiminta parantaa tutkitusti osallistujien hyvinvointia, vähentää terveyspalvelujen käyttöä ja vahvistaa elämänlaatua. Ryhmien kantavia voimia ovat vertaistuki, yhteiset kokemukset, huumori ja mukava yhdessäolo.   

Kenelle: Ystäväpiiri -ryhmänohjaajakoulutus on suunnattu sekä ammattilaisille että vapaaehtoisille, mm. kunta- ja järjestötoimijoille. 

Maksullinen vai ei? Maksullinen (maksuton vapaaehtoistoimijoille). 

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Ankkuri 

Ankkuri-toiminnan tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä lähisuhdeväkivaltaan sekä tehdä ehkäisevää työtä näillä saroilla. Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön. 

Kenelle: Kohderyhmänä ovat nuoret (15–20-vuotiaat) rikoksentekijät, perheväkivallalle altistuneet tai sitä kokeneet nuoret, radikalisoituneet nuoret sekä aikuiset perheväkivallan uhrit ja tekijät. 

Maksullinen vai ei? Maksuton

Hyvä Päivä 

Hyvä Päivä toiminnassa kannustetaan nuoria, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, pohdiskelemaan omia elintapojaan ja mielen hyvinvointiaan. Hyvä Päivä sisältää kymmenen ryhmätapaamista, joissa käsitellään eri teemoja, tehdään yhdessä ruokaa ja liikuntakokeiluja ja nuoret pääsevät pohtimaan omaa hyvinvointiaan.  

Kenelle: Kohderyhmänä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat 18-29 vuotiaat nuoret. Ohjaajakoulutus on suunnattu nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.  

Maksullinen vai ei? Maksuton 


Ladattava Hyvän mielen kunta -työkalupakki

Hyvän mielen kunta -työkalupakki
Lataa Hyvän mielen kunta -työkalupakki klikkaamalla kuvaa tai alla olevaa painiketta.