Siirry sisältöön

Toimiva lapsi & perhe -työ 

Toimiva lapsi ja perhe -työssä luodaan perheiden pärjäävyyttä ja mielenterveyttä tukevia työtapoja yhteistyössä kentän, Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien kouluttajien ja tutkimustiedon valossa. Isossa roolissa on työmenetelmien juurruttaminen käyttöön koko Suomessa. Lähestymistapa on ennaltaehkäisevä, perheen arkea sekä vanhempien toimijuutta vahvistava.  
Kokonaisuus sisältää seuraavat menetelmät ja mallit: Lapset puheeksi -menetelmä, Lapset puheeksi -palvelumalli ja Toimiva lapsi ja perhe –interventiot 

Kenelle: Kokonaisuuden eri osa-alueet on suunnattu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja sivistystoimen piirissä toimiville.  

Maksullinen vai ei: Menetelmien käyttö ja MIELI ry:n kotipesän tuki on maksutonta perheille ja organisaatioille. Organisaatio, kunta tai hyvinvointialue voi kouluttaa oman menetelmäkouluttajan, joka kouluttaa omassa organisaatiossa omaan työhön kuuluvana. Toinen vaihtoehto on ostaa menetelmäkoulutuksia freelance-kouluttajilta. MIELI ry hallinnoi kouluttajarekisteriä.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, vanhemmuuden ja perheen tuki, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Ihmeelliset vuodet 

Ihmeelliset vuodet -ohjelma (Incredible years) on Suomessa yli 10 vuotta käytössä ollut ryhmämuotoinen ohjelmakokonaisuus, jolla tuetaan käytöksellään oirehtivia ja käytöshäiriöisiä lapsia, heidän perheitään sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Ihmeelliset vuodet -ohjelmaa on kehitetty ja tutkittu ympäri maailmaa yli 30 vuoden ajan ja se on osoitettu vaikuttavuudeltaan erittäin tehokkaaksi interventioksi. 

Kenelle: Ohjelmakokonaisuuteen kuuluu vanhemmille suunnatut ennaltaehkäisevät ja hoitavat ohjelmat, varhaiskasvattajille ja alakoulun opetushenkilöstölle suunnattu ryhmänhallintamenetelmä ja lapsille omat ohjelmaosionsa. 

Maksullinen vai ei? Osa kokonaisuuteen kuuluvista koulutuksista maksuttomia, toiset maksullisia.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, vanhemmuuden ja perheen tuki, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät 

Perheryhmissä pysähdytään yhdessä miettimään arjen tilanteita ja niiden vauvassa ja vanhemmassa herättämiä ajatuksia ja tunteita. Vanhempi pohtii omiaan ja vauvansa kokemuksia ja oppii ymmärtämään entistä paremmin vauvansa tarpeita ja käyttäytymistä. Keskustelut antavat uusia oivalluksia ja näkökulmia myös vanhemmuuteen. 

Kenelle: Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä on tarkoitettu vauvaperheille. Perheryhmiä järjestetään monissa kunnissa ympäri Suomen.   

Maksullinen vai ei? Maksuton.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, vanhemmuuden ja perheen tuki, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Voimaperheet 

Voimaperheet-vanhempainohjausohjelma on lapsuusiän käytösongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tarkoitettu interventio. Sen avulla voidaan tunnistaa ongelmia varhaisessa vaiheessa neuvolatarkastuksen yhteydessä ja tarjota matalan kynnyksen hoito-ohjelma myös alueille, joilla palveluita ei ole tarjolla. 

Kenelle: Perhevalmentajat ja muut lapsiperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset 

Maksullinen vai ei? Maksuton perheille.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, vanhemmuuden ja perheen tuki, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 


Ladattava Hyvän mielen kunta -työkalupakki

Hyvän mielen kunta -työkalupakki
Lataa Hyvän mielen kunta -työkalupakki klikkaamalla kuvaa tai alla olevaa painiketta.