Siirry sisältöön

Friends -ohjelma 

Ohjelma opettaa lapsia, nuoria ja vanhempia tunnistamaan ja käsittelemään tunteita, kannustaa myönteisiin ajattelumalleihin sekä tarjoaa selviytymiskeinoja vastoinkäymisten ja pettymysten kohtaamiseen. Friends-ohjelma vahvistaa minäkuvaa ja itsetuntoa sekä lisää uskoa omaan pärjäävyyteen. 

Kenelle: Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa ryhmissä esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa sekä nuoriso- ja sosiaalityössä. Sitä voidaan hyödyntää myös yksilötyössä. Ohjelmasta on neljä eri versiota: Fun Friends 4–8-vuotiaille, lasten Friends 9–12-vuotiaille, nuorten Friends 13–16-vuotiaille ja aikuisten Friends yli 16-vuotiaille. 

Maksullinen vai ei? Maksullinen. 

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

LionsQuest –ohjelma 

Lions Quest –ohjelma tarjoaa tunne- ja vuorovaikutuskoulutuksia eri elämisentaitoihin liittyen. 

Kenelle: Eri koulutuksia varhaiskasvatuksen ja koulun opettajille, muille kasvatusalan ammattilaisille, sekä liikuntakasvattajille.  

Maksullinen vai ei? Maksullinen.

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Vavu –menetelmä 

Vavu -menetelmä antaa tietoa ja välineitä (haastattelut, lomakkeet) lapsen psyykkisen kehityksen ja terveyden tukemiseen, lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä perheen voimavarojen ja heidän omien ongelmanratkaisutaitojensa tukemiseen. Työntekijälle työmenetelmäkoulutus antaa mahdollisuuden kehittää omia vuorovaikutustaitojaan, taitoja tukea lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta ja taitoja auttaa vanhempia muutoksen tekemiseen. 

Kenelle: Vavu -menetelmä on tarkoitettu erityisesti raskaana olevien naisten, synnyttäneiden äitien ja pienten lasten sekä heidän perheidensä kanssa toimivien työntekijöiden käyttöön. 

Maksullinen vai ei?

Vastaa mm. seuraaviin ilmiöihin: Mielenterveystaitojen vahvistaminen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ, syrjäytymisen vastainen työ, ehkäisevä päihdetyö. 

Askeleittain / Pienin askelin 

Askeleittain- / Pienin Askelin on oppimista, sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma varhaiskasvatukseen, esi- ja alkuopetukseen. Tavoitteena on, että lapsella olisi mahdollisimman hyvät valmiudet omaksua uusia asioita sekä menestyä koulussa ja elämässä. 

Maksullinen vai ei? Maksullinen.

Kenelle: Varhaiskasvatuksen, esikoulun ja alkuopetuksen 3–7-vuotiaat lapset (ja vanhemmat/kasvattajat tukemistarkoituksessa) 


Ladattava Hyvän mielen kunta -työkalupakki

Hyvän mielen kunta -työkalupakki
Lataa Hyvän mielen kunta -työkalupakki klikkaamalla kuvaa tai alla olevaa painiketta.