Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Save the date: Pohjoismaiden mielenterveyden huippukokous 18.–19.11.2021

...ovat nostaneet esille tarpeen huolehtia väestön henkisestä kriisinkestävyydestä ja mielenterveyden edistämisestä. Henkinen kriisinkestävyys on kriittinen yhteiskunnan toiminnalle ja heijastuu yksilöiden ja yhteisöjen kykynä kestää kriisitilanteiden paineita ja toipua niistä. Mielenterveyden...

Korona-aika kuormittaa nuorten aikuisten hyvinvointia

...on käynnissä selvä asennemuutos mielenterveyden ilmiöihin – tämä on hyvä asia. On tärkeää, että mielenterveydestä puhutaan ja ongelmat tunnistetaan. Edelleen tarvitaan tietoa ja mielenterveystaitojen vahvistamista, jotta mielenterveyden ilmiöiden esille ottaminen...

MIELI ry tukee kuntia mielenterveyden edistämisessä

Mielenterveyden edistäminen kuuluu kunnan tehtäviin. Sote-uudistuksen myötä kuntien terveyden edistämistyö on uusien haasteiden edessä. Hyvän mielen kunta -hanke tukee kuntia toteuttamaan mielenterveyden edistämistyötä. Keskeinen työkalu on MIELI ry:n kehittämä ​​Hyvän...

Itsemurhien ehkäisyn tavoiteohjelma

Mielenterveyden edistäminen ja eriarvoisuutta vähentäminen ehkäisevät myös itsemurhia. Lisäsi tarvitaan kohdennettuja toimia mm. riskiryhmien kartoittamiseksi ja tukemiseksi. Itsemurhakuolleisuudessa näkyy eriarvoisuus: Noin 10 % sosioekonomisten ryhmien välisistä elinajan odotteen eroista johtuu...

Lapsen mieli -koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

...mielenterveyden edistämisestä: mielenterveys ja lapsen mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa turvalliset aikuiset, mielen hyvinvointia tukeva arjen rytmi ja lapsen suojeleminen stressiltä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö Työpajatyöskentely: Lasten kaveri- ja tunnetaitojen sekä muiden...

Hyvän mielen materiaalit nuorille

Hyvän mielenterveyden ylläpitämiseen tarvitaan taitoja, joita kutsutaan mielenterveystaidoiksi. Nuoren mielenterveystaitojen vahvistaminen ja mielenterveyden edistäminen ovat jokaisen nuoren parissa toimivan aikuisen vastuulla, sillä taidot kehittyvät kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa sekä aikuisten, että...

EU:n mielenterveyden ja hyvinvoinnin yhteistoimi

Sosiaali- ja terveysministerit päättivät EU-neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2011 komission ja jäsenmaiden mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteistoimesta. LUE EU-PÄÄTÖS ASIASTA TÄÄLTÄ. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi MIELI ry:n edustamaan Suomea ja johtamaan osahanketta...