Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Sota toi esille pakolaisnuorten vahvuudet ja resilienssin

On selvää, että sota vahingoittaa. Traumaattiset sotakokemukset voivat aiheuttaa lapsille ja nuorille mielenterveyden haasteita ja häiritä heidän psyykkistä kehitystään. Sodan subjektiivisesta kokemisesta ja kokemusten henkilökohtaisista merkityksistä on kuitenkin vähemmän tutkittua...

Hallitusohjelmassa suuret aukot psyykkisen kriisinkestävyyden vahvistamisessa

...kriisinkestävyyttä. Ainoa viittaus asiaan löytyy yllättäen kulttuurin yhteydessä: ”Kulttuurilla on suuri merkitys kansalaisten resilienssille, kokonaisturvallisuudelle sekä kansalliselle yhteenkuuluvuuden tunteelle”.  On toki hyvä, että yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa päivitetään ”vastaamaan uuden turvallisuusympäristön vaatimuksia”....

RE-MAP-hanke

FOR ENGLISH – CLICK HERE RE-MAP -hankkeessa kehitetään mentorointimalli, jossa yhteisöjen avainhenkilöitä koulutetaan vahvistamaan mielenterveyttä, resilienssiä ja voimavarakeskeisyyttä sekä lisäämään ymmärrystä radikalisoitumiseen liittyvistä tekijöistä. Mentorimallia kehitettäessä järjestetään työpajoja, jotta yhteisöjen...

Mielenterveyttä tuettiin lasten ja nuorten kasvuympäristöissä

Lapset, nuoret ja perheet -osaston toiminta keskittyy mielenterveysosaamista vahvistavan toimintakulttuurin, mielenterveystaitoja ja resilienssiä tukevien toimintojen levittämiseen ja juurruttamiseen. Työtä tehdään neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, nuorisotyössä, harrastustoiminnassa ja sosiaali- ja terveyssektorilla....

Yksinäisyyden siirtyminen vanhemmalta lapselle voidaan ehkäistä

...ja vuorovaikutukseen kietoutuvia riskejä perheissä ja kouluissa sekä ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen roolia tuen toteutumisen ja arjen resilienssin edistämisen näkökulmasta. Pitkittäisseuranta-aineisto ulottui neljänneltä kuudennelle luokalle. Se koostui varhaisnuorista, heidän vanhemmistaan sekä...

MIELI ry:n vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin: Mielenterveyteen panostaminen on välttämätöntä ja tuo jatkossa kustannussäästöjä

...lisänneet kuormitusta. Mielenterveysstrategia vuoteen 2030 tarjoaa tähän ratkaisutyöhön kokonaisvaltaisen kehyksen. Sen toimeenpano on varmistettava ja suunnatta suunnitelmallisesti koronan jälkihoitoon sekä väestötason resilienssin eli muutosjoustavuuden ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen. Strategian toimeenpano tulee...

Nuorten hyvinvointiohjelma

...ja tunnetaitojen opettamista, jotta he pystyvät tukemaan nuoria samojen taitojen oppimisessa ja resilienssin vahvistamisessa. Lisätään vanhemmuuden tukea, jotta huoltajat kykenevät olemaan nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukena. Vahvistetaan vanhempien mielenterveyttä ja...

Oppia kentälle ja elämään – hyvinvointitaidot urheilussa

...kuten kasvu asenne ja resilienssi, unelmointi- ja tavoittelutaidot, itsensä johtaminen sekä vastuunotto. Myönteisyyteen linkittyviä hyvinvointitaitoja ja suorituskykyä vahvistavia tekijöitä ovat tunnetaidot, onnellisuustaidot, itsepuhe, mielikuvaharjoittelu sekä optimaalinen mielentila. Läsnäoloon ja uppoutumiseen...