Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Yllä olevassa kuvassa Punavuoren Ankkalammen Minit ovat Mielenterveyden käden äärellä. Mielenterveystaitojen agenttimme, lastentarhanopettaja Anniina Järvenpää, käyttää ja kokeilee kehitettyjä materiaalejamme ja harjoituksia mielenterveyden teemoista. Hän kertoo kokemuksistaan lasten kanssa näissä artikkeleissa:

Lasten mielenterveyden edistämiseen on kehitetty laaja materiaalipaketti varhaiskasvatukseen ja neuvolaan. Materiaali ja siihen liittyvä koulutus on kehitetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja neuvolan ammattilaisten kanssa. Materiaalien tarkoituksena on tehdä näkyväksi mielenterveyttä tukevat taidot alle kouluikäisen lapsen kohdalla sekä niiden oppiminen ja opettaminen. Materiaali innoittaa vahvistamaan lasten ja perheiden mielenterveyttä osana työtä jokapäiväisissä kohtaamisissa heidän kanssaan. Kirjan musiikkikappaleet ovat musiikkikasvatuskouluttaja Tuuli Paasolaisen käsialaa. Tuulin nettisivut ovat www.tuulipaasolainen.fi, joista löytyvät tiedot koulutuksista kaikille alle 8 -vuotiaiden kanssa työskenteleville. Tuulin koulutuksissa tärkeänä punaisena lankana on musiikki ja lapsen mielen hyvinvointi. Lue lisää.

Materiaalikokonaisuus varhaiskasvatukseen ja neuvolaan:

Lapsen mieli - mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa on kolmituntinen koulutusmalli varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Lue lisää ja tilaa koulutus! Koulutus lisää tietämystä mielenterveydestä tietona ja taitona, jota voi oppia ja opettaa. Huomiota kiinnitetään vahvuuksien ja voimavarojen tukemiseen ja jokaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Mielenterveyttä koskevaa ymmärrystä ja osaamista tarvitaan niin varhaiskasvatuksessa kuin neuvolassakin ja näiden lisäksi yhteiskunnassa, yhteisöissä ja perheissä. Lasten kanssa työtä tekevät ovat mielenterveyden kannalta tärkein ammattiryhmä. Koulutuksen aikana tutustutaan materiaaleihin, jotta niiden käyttöönottaminen on mahdollisimman helppoa ja etenkin innostavaa.

Lue HS.fi -mielipidekirjoitus Turvallisin mielin -hankkeesta ja lasten mielenterveyden edistämisestä.


Kohtaamisen tueksi

 • Ota asiat puheeksi. Kysy ja tarkenna. Tarkentamalla osoitat kuuntelevasi.
 • Ongelmapuheesta kohti voimavara- ja ratkaisupuhetta: muuta ongelma tavoitteeksi.
 • Kiinnitä huomiota siihen, mikä toimii, ja anna siitä myönteistä palautetta. Tämä voimaannuttaa ihmistä.
 • Kannusta itseäsi kiinnostumaan yhä uudelleen juuri tästä asiakkaasta ja hänen asiastaan.
 • Muista, että sinun ei tarvitse ratkaista ongelmaa. Et voi tehdä asioita toisen puolesta. Ratkaisu on aina asiakkaan oma.
 • Muista, että ongelma on vain osa ihmisen elämää.
 • Usein riittää jo se, että saa kertoa asiastaan ihmiselle, joka kuuntelee.
 • Auta näkemään toivo ja mahdollisuus.
 • Ohjaa tarvittaessa eteenpäin.
 • Etsikää ratkaisuja yhdessä keskustellen – mistä muualta saisi apua ja miten. Muista saattaen vaihtaminen.
 • Pidä huolta omasta jaksamisestasi ja selvitä mahdollisuuksiasi työnohjaukseen.

 

Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntijakoordinaattori
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki