Yhteisvastuu nuorista

Kirkon Yhteisvastuukeräyksen teemana vuonna 2011 oli yhteisvastuu nuorista. Keräysvaroilla Suomen Mielenterveysseura yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin ja seurakuntien kanssa toteuttivat Yhteisvastuu-nuoresta hanketta vuosina 2012 -2014. Yhteisvastuun kohderyhmänä olivat 13–25-vuotiaat lapset ja nuoret.  Hankkeen päätavoitteena oli nuorten yksinäisyyden ehkäiseminen ja vähentäminen sekä yksinäisyyttä kokevien nuorten selviytymisen tukeminen.

Mielenterveysseuran tavoitteet ja keinot nuorten yksinäisyyden torjumiseksi

Yhä useammat nuoret kokevat yksinäisyyttä. Sosiaalisen tuen puute on nuorten syrjäytymisen, masennuksen, ongelmien syvenemisen ja niiden lisääntymisen riskitekijä.

Ammatillisesti ohjattu vertaistuki on osoittautunut sopivaksi tukimuodoksi hyvin monelle nuorelle. Suomen Mielenterveysseuran keskeinen tavoitteiseen vastaamisen keino oli Löydä oma tarinasi® -vertaisryhmätoiminta. Löydä oma tarinasi -ryhmiä on toteutettu SOS -kriisikeskuksessa Helsingissä jo vuodesta 2002. Hankkeen myötä toimintamallin laajentaminen mahdollistui eri puolelle Suomea Mielenterveysseuran kriisikeskusverkostoon yhdeksi nuorten tukemisen keinoksi. Hankkeen aikana Löydä oma tarinasi ®- ryhmiä toteutettiin 20 paikkakunnalla, yhdessä pääasiassa 13 kriisikeskusverkostoon kuuluvan kriisikeskuksen kanssa.

Löydä oma tarinasi® -vertaistukiryhmätoiminta

Löydä oma tarinasi® on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä ryhmämalli nuorten tukemiseksi. Kyseessä ovat ammatillisesti ohjatut ryhmät, jotka ovat suunnattu eri-ikäisille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka kokevat alakuloa, yksinäisyyttä ja tuen tarvetta. Ryhmät perustuvat keskusteluun, vertaisuuteen ja voimavarakeskeisyyteen. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden käsitellä omaan elämäntilanteeseen liittyviä asioita ohjatusti samanikäisten kesken. Tavoitteena on mielenterveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Nuoret pyritään tavoittamaan silloin, kun ongelmien syvenemiseen pystytään vielä vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi. Hankeaikana suljettuja pienryhmiä (6-10 henkilöä ryhmässä) on toteutunut 49; ryhmiin on osallistunut 329 nuorta.

Hankkeella on voitu vaikuttaa vahvasti ryhmiin osallistuneiden nuorten yksinäisyyden vähentämiseen. Vuosina 2012 -2013 eri puolella Suomea toteutettuihin 26 ryhmään osallistuneiden nuorten kokemukset ryhmään osallistumisen vaikutuksista antavat vahvaa osviittaa siitä, että Löydä oma tarinasi ® -vertaistukiryhmä on ollut hyvä keino helpottaa osallistujien yksinäisyyttä. Ryhmä on lisännyt lähes kaikkien jaksamista ja henkistä hyvinvointia. 90 % koki ryhmän vahvistaneen heidän toiveikkuuttaan tulevaisuuden suhteen ja 80 % koki ryhmän vaikuttaneen positiivisesti myös heidän sosiaaliseen toimintaansa. Ryhmään osallistumisen myötä nuoret ovat tulleet rohkeammiksi, avoimemmiksi ja heidän mielialansa koheni. Vertaistuen nuoret kokivat toteutuneen hyvin erilaisista lähtökohdista ja tuen tarpeista huolimatta. Moni on saanut ryhmän myötä myös paljon kaipaamansa ystävän. He kertoivat saaneensa myös tietoa tukimuodoista, apupaikoista ja oma-apu keinoista. Tämän kaiken nuoret kokivat johtuneen pääasiallisesti ryhmään osallistumisen seurauksena.

Löydä oma tarinasi -ryhmämallista on julkaistu opas, joka löytyy www.mielenterveysseura.fi/materiaalit.

Löydä oma tarinasi -ryhmiä toteutetaan lahjoitusvaroin muun muassa Helsingissä, Hyvinkäällä, Rauman seudulla, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Tampereella ja Turussa.
Hae ryhmiin
Yhteisvastuu nuoresta -hankkeen järjestöt ja kirkko keskustelivat nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä keinoista päätösseminaarissa 26.11. 214 Helsingissä.

Hankkeen järjestöt ja kirkko julkaisivat syrjäytymistä vähentävät teesit perheille, harrastustoimintaan sekä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Yhteisvastuu nuoresta-hankkeen teesit päättäjille

Vanhempien on saatava tukea, tarpeittensa mukaan
•    Perheiden on saatava peruspalveluja mahdollisimman läheltä ja sujuvasti (neuvolat, päiväkodit, terveydenhuolto, koulu). Lisäksi vanhempien on saatava tukea varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta silloin, kun he eivät jaksa tai pysty huolehtimaan perheestään.
•    Kannustamme työnantajia, työyhteisöjä ja ammattiliittoja edistämään asiaa perheen ja työn yhteensovittamista.

Nuorille on mahdollistettava pääsy harrastuksiin edullisesti ja lähellä kotia
•   
Vapaa-ajan harrastukset ovat äärimmäisen tärkeitä yksinäisyyden torjunnassa. Silti yhä useammalla perheellä ei ole niihin varaa
•    Valtion ja kuntien jakama tukea tulee kohdistaa sellaisiin harrastuksiin, joihin kaikki nuoret voivat osallistua. Nuorisotiloissa on oltava monipuolista ohjattua toimintaa kaikenlaisille nuorille ja niiden tulee olla avoinna silloin, kun nuoret ovat liikkeellä eli iltaisin ja viikonloppuisin.

Nuorten parissa työskentelevien osaamista nuorten yksinäisyyteen puuttumisessa on vahvistettava
•    Ammattilaisten on saatava jatkuvasti ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden tukemiseen sekä koulutusta varhaisen puuttumisen menetelmistä.
•    Kouluissa ja oppilaitoksissa on edistettävä sosiaalisuutta ja turvallisuutta sekä työmenetelmiä jotka ehkäisevät yksinjäämistä ja syrjään jättämistä. Syrjäytymistä voi estää myös pienentämällä luokkakokoja ja edistämällä luokkien pysyvyyttä. Luokattoman lukion vaikutuksia nuorten yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen pitää selvittää nykyistä tarkemmin.
 

Yhteystiedot

Hannele Lehtonen
Kriisityöntekijä
Sos-kriisikeskus, Ryhmätoiminnot

+358 40 354 8040Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki