Hyvän mielen koulu - mielenterveystaitoja yläkouluun

Hyvän mielen koulu - mielenterveystaitoja yläkouluun

Miten nuorten mielenterveyttä voidaan tukea yläkoulussa? Mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan?

Koulu on paikka, jossa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten taitoa tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä yhdessäolon taitoja. Mielenterveyttä voidaan edistää hyvin arkisin tavoin; arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja osallistaminen ovat keskeisiä arjen tapoja lisätä mielen hyvinvointia yhteisössä.

Olemme kehittäneet yläkoulun henkilöstölle Hyvän mielen koulun opetusaineiston ja koulutuskokonaisuuden mielenterveyden edistämiseen.

Opetussuunnitelman uudistuessa vuonna 2014 mielenterveystaidot tulivat osaksi sen opetussisältöjä niin alakoulussa (syksy 2016) kuin yläkoulussakin (syksy 2017). Uudistuneessa opetussuunnitelmassa mielenterveystaitoja opetetaan alakoulussa ympäristöopin sisällöissä ja yläkoulussa erityisesti terveystiedon tunneilla. Lisäksi koko peruskoulun ajan mielenterveystaitojen oppiminen kuuluu laaja-alaisen osaamisen osuuteen Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Mielenterveyden vahvistaminen kulkeekin osana kaikkea opetusta ja koulun arkea.

Hyvän mielen koulu –käsikirjan teemat

 • Tietoisuustaidot
 • Turvaverkko
 • Turvataidot
 • Arjen valinnat
 • Itsetuntemus ja vahvuudet
 • Kaveritaidot
 • Tunnetaidot
 • Selviytymiskeinot
 • Arvot ja asenteet
 • Unelmat ja luottamus elämään

Hyvän mielen koulu – koulutus

Hyvän mielen koulu -koulutus on tarkoitettu yläkoulun opetus- ja oppilashuollon henkilöstölle ja se antaa välineitä yläkoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­teet

 • vahvistaa koulun aikuisten ymmärrystä ja osaamista oppilaiden mielenterveyden edistämisessä yläkoulussa
 • tutustua mielenterveystaitojen opetusmateriaaliin ja harjoituksiin toiminnallisten työpajojen kautta
 • saada työkaluja vuonna 2017 käyttöön otetun opetussuunnitelman sisältöjen mukaiseen opetukseen mielenterveyden alueella
 • saada ideoita yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen yläkouluissa

Tällä hetkellä tarjoamme kahta erilaista maksullista koulutusmallia, 3h ja 6h -koulutuksia.

Lisätietoa koulutuksista löytyy täältä.

Hyvän mielen koulu -koulutuksessa perehdytään alla oleviin opetus- ja oppimateriaaleihin:

Hyvän mielen koulun - käsikirja (n. 160 s.) sekä Mielenterveys voimaksi -kortit.

Hyvän mielen teemapäivät ja tempaukset

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset vaikuttavat niin oppilaiden kuin koulun aikuisten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Osio sisältää vinkkejä siihen, kuinka koko kouluyhteisössä voidaan lisätä oppialiden ja aikuisten mielen hyvinvointia sekä käsitellä mielenterveyden edistämiseen liittyviä teemoja erilaisten tapahtumien ja tempausten avulla.

Ideat voit napata käyttöön täältä.

Mielen hyvinvointi – opetuskokonaisuus terveystietoon

MIELI ry (ent. Suomen Mielenterveysseura) on tehnyt yhteistyötä koulujen kanssa koko 2000 –luvun ajan. Vuonna 2004 terveystiedosta tuli oma oppiaineensa, jolloin mielenterveyden edistämisen sisältöjä ja välineitä lähdettiin kehittämään yläkoulun terveystietoa opettavien opettajien kanssa.

MIELI ry:ssä on koottu selkeä nuoren kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja elämäntaitoa tukeva kolmevuotinen Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus peruskoulun 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille osaksi terveys­tiedon opetusta. Lataa opetusaineisto tästä!

Tilaa lasten ja nuorten uutiskirje!

Sähköisiä tehtäviä ja hyödyllisiä nettilinkkejä

Mieli-treenit - vuorovaikutteiset verkkotehtävät nuorille. Toimivat Mozilla Firefox -verkkoselaimella.

Sekasin -chat

nuorten mielenterveystalo

Yhteystiedot

Reetta Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen koulussa

+358 40 358 8433Maistraatinportti 4 A, 7. kerros, 00240 Helsinki