Lausunto lainsäädännön arviointineuvostosta

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Uutiset

Valtioneuvoston kanslia
VNK/1893/30/2015

Lausunto luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi lainsäädännön arviointineuvostosta ja valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Suomen Mielenterveysseura kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön perustamisesta valtioneuvoston yhteyteen. Mielenterveysseura pitää arvokkaana esitettyä rakennetta, jolla varmistetaan arvioinnin riippumattomuus ja laaja asiantuntemus.

Yhteiskuntamme ei tule toimeen ilman järjestöjä. Kolmas sektori huolehtii Suomessa monista kansalaisten arkisen elämän kannalta tärkeistä toiminnoista. Järjestöt ovat merkittävä yhteistyökumppani julkiselle sektorille. Mielenterveysseuran näkökulmasta on välttämätöntä, että arviointineuvoston kokoonpanossa on edustettuna myös kansalaisyhteiskunnan ruohonjuuritaso kansalaisjärjestöjen kautta.

Tehtyjen politiikkatoimien asiantuntijuuteen perustuvaa riippumatonta arviointia tarvitaan. Esimerkiksi hallitusohjelma sisältää merkittäviä tavoitteita kansalaisten mielenterveyden parantamiseksi. Mielenterveyden vahvistaminen koko kansan tasolla edellyttää toimia niin kunnan ja sote-alueen, sosiaali- ja terveydenhuollon että mielenterveys- ja päihdepalveluiden nivelkohdissa. Tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa tarvitaan erityistä mielenterveysvaikutusten arviointia. Suomen Mielenterveysseuran mielestä olisi luontevaa, että mielenterveysvaikutusten arviointi toteutetaan nyt perustettavan vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön puitteissa.

On välttämätöntä, että lainvalmistelun laadun kehittämiseen ja vaikutusten arviointiin on sisäänrakennettu järjestöalan asiantuntemus ja edustus arviointineuvoston jäsenyyden kautta.

Helsingissä 19.11.2015

Marita Ruohonen
toiminnanjohtaja

Kristian Wahlbeck
kehitysjohtaja

Takaisin

Yhteystiedot

Kristian Wahlbeck
Kehitysjohtaja

+358 400 659 101Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki