Lausunto mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistamisesta

Tähän artikkeliin liittyvät aiheet

Saat ilmoituksen sähköpostiisi mielenkiintoisista artikkeleista, kun kirjoitat sähköpostiosoitteesi alle.

Uutiset

Suomen Mielenterveysseuran lausunto STM:lle 11.4.2016, annettiin sähköisellä lomakkeella

Lausunnon keskeinen sisältö

Itsemääräämisoikeuslaki tulee saada valmiiksi ja siihen tulee koota sosiaali- ja terveyden- ja vammaishuollossa välttämättömiä tahdon vastaisia toimenpiteitä koskevat säädökset asianmukaisine valitusväylineen ja menettelyineen, lastensuojelulain sisältämiä tahdonvastaisia toimenpiteitä mahdollisesti lukuun ottamatta.

Kun SOTE-uudistus on saatu valmiiksi ja on tieto siitä, minkälainen uudesta palvelujärjestelmästä tulee, erillisestä mielenterveyslaista voidaan luopua ja laatia terveyden- ja sosiaalihuoltolakeihin omat osionsa mielenterveyden edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisystä, varhaisesta tuesta ja hoidosta ja kuntoutuksesta.  Erityisesti tulee korostaa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistä ja varhaisen tuen ja hoidon resurssointia. Mielenterveyden ongelmien ehkäisyssä ja hoidossa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää näyttöön perustuvia menetelmiä. Riittävä psykoterapiapalvelujen saanti on turvattava asuinpaikasta riippumatta oikea-aikaisesti. Alueellinen tasa-arvo tulee turvata. On turvattava hoitopolkujen jatkuvuus korostamalla eri toimijoiden vastuuta yhteistyöstä. Asiakkaan/potilaan kokonaistilanne ja hänen osallistamisensa hoidon ja tuen suunnitteluun ja toteutukseen tulee olla mielenterveyspalvelun lähtökohta. Mielenterveyspalveluissa noudatettavaa hoitotakuumallia on uudistettava.

Erillinen päihdehuoltolaki tarvitaan toistaiseksi, mutta pidemmällä tähtäyksellä sen luopumista on tarkoituksenmukaista harkita.

Takaisin