Fyysinen sairaus koettelee mieltä

Vakavat fyysiset sairaudet aiheuttavat luonnollisesti muutoksia mielialassa. Ne kohottavat riskiä masentua.

Vakavaa sairastumista käsittelevässä tietopaketissa Mielenterveysseuran nettisivuilla kerrotaan kriisin vaiheista, sairastumiseen liittyvien vaikeuksien käsittelystä sekä henkisen tuen ja avun mahdollisuuksista sairauden kohdatessa.

Tietopaketissa käydään lisäksi läpi selviytymisen ja sopeutumisen keinoja, psyykkisen joustavuuden elementtejä sekä miten tukea ja auttaa sairastunutta läheistä. Lisäksi siinä esitellään vertaistuen mahdollisuuksia, käytännön ohjeita jaksamiseen sekä kuinka taloushuolien kanssa voi selvitä eteenpäin. Myös surua ja surussa tukemista käsitellään, samoin pitkään sairastamista sekä elämän rajallisuuden kohtaamista.

Erilaisia sairauksia sairastavilla on tukiryhmiä, joihin voi ottaa yhteyttä tuntiessaan mielen olevan maassa sairauden vuoksi tai jos kokee muuten tarvitsevansa vertaistukea.

Mielenterveyttä kuormittaa usein sekä sairauden seurauksena muuttunut elämäntilanne että sairauden aiheuttamat pelot. Joskus muutokset kuormittavat niin paljon, että seurauksena voi olla masennus. Myös masennukseen on tällöin saatava hoitoa.

Fyysisen sairauden hyvä hoito ehkäisee masennusta: riittävä tiedonsaanti sairaudesta ja hoidosta, hoitavien henkilöiden tavoitettavuus ja ylipäätänsä hoidon sujuvuus ovat potilaan mielenterveyden kannalta tärkeitä.