Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö

Masennus on yleinen mielenterveyden häiriö ja vakava kansanterveydellinen ongelma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyttä.

Masennus on tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ohella suurin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy Suomessa. Masennus mielenterveyden häiriönä tunnistetaan aiempaa paremmin ja siten masennuksesta kärsivien määrä on kasvanut tilastollisesti.

Masennuksen yleistymisestä ei kuitenkaan ole yksiselitteistä näyttöä. On esimerkiksi mahdollista, että nykyajan työelämän kuormittavuus ja epävarmuus sekä suorituskeskeinen elämäntapa vaativat niin paljon voimia, että masennuksesta kärsivien mahdollisuudet suoriutua normaalisti ovat aiempaa vähäisemmät, jolloin työkyvyttömyys masennuksen vuoksi yleistyy.

Masennus aiheuttaa itsemurha-ajatuksia

On hyvin tavallista, että masennuksesta kärsivällä on itsetuhoisia ajatuksia. Toive kuolemasta ja itsemurha-ajatukset ilmentävät halua päästä pois vakavaan masennukseen liittyvästä äärimmäisen tuskaisesta olotilasta. Masennuksen aiheuttama toivottomuus ja tuska eivät kuitenkaan ole pysyvä olotila. Masennukseen on olemassa tehokasta, toipumista nopeuttavaa hoitoa.

Masennuksesta toipuneet kertovat usein, kuinka elämän mielekkyys on palannut, vaikka se masennuksen ollessa pahimmillaan on ollut kokonaan kadoksissa. Itsemurhan vaara on sitä suurempi, mitä vakavampi masennus on kyseessä ja mitä kauemmin se kestää. Tämän vuoksi hoitoon kannattaa aina hakeutua ajoissa. Masentuneen läheisen itsetuhoiset puheet on aina otettava vakavasti ja häntä on kannustettava etsimään itselleen ammattiapua. Lue lisää itsemurhien ehkäisystä ja hoidosta.

Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, soita valtakunnalliseen kriisipuhelimeen! Numero on  01019 520. Lisätietoa kriisipuhelimesta.

Masennus voi uusiutua

Masennus uusiutuu sitä todennäköisemmin, mitä vaikeampi masennus on ja mitä useampia masennusjaksoja on takana. Masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoito on paras tapa välttää uudet masennusjaksot.

Tukea ja apua kriisikeskuksista ja tietoa muista avunsaanti mahdollisuuksista Mielenterveystalon sivuilta.