Mielenterveystaitoja työhön -koulutukset

Työelämässä on tarvetta vahvistaa mielenterveystietoja ja -taitoja, joita rakennetaan paitsi työpaikalla, myös jokaisen arjessa työn ulkopuolella.
Mielenterveysseura järjestää koulutuksia mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi työpaikoilla ja kehittää uutta koulutusta.

Työelämässä tarvitaan mielenterveystaitoja

Mielenterveystaidot tukevat niin työntekijöiden kuin johdon toimintakykyä ja työhyvinvointia sekä kokemusta oman työnteon merkityksellisyydestä. Työyhteisön toimiva vuorovaikutus kuuluu osaksi mielenterveystaitoja. Näihin kuuluu myös tietämys yleisimmistä mielenterveyden ongelmista, sekä puheeksi ottamisen ja puuttumisen kyky ja välineet.

Yrittäjien hyvinvointikilta

Mielenterveysseura tukee yrittäjien jaksamista ja hyvinvointia koordinoimalla Yrittäjien hyvinvointikilta -toimintaa. Kilta järjestää valtakunnallisesti hyvinvointikoulutuksia ja vertaisryhmätoimintaa yrittäjille.

Yrittäjien hyvinvointikilta

Lisätietoa: Tiina Lumijärvi

Nuori Mieli Työssä

Työeläkeyhtiö ELO:n ja SOK:n kanssa kehitettiin koulutus johdolle ja henkilöstöhallinnolle nuoren kohtaamiseksi ja mielenterveyden tukemiseksi työelämässä. Hankeyhteistyönä kehitetyt koulutukset käynnistyivät 2018 ja jatkuivat vuonna 2019.

Lisätietoja: Niina Mustonen

Valmisteilla työelämän mielenterveystaitojen koulutus

Mielenterveysseurassa on valmisteilla tilattava koulutus työelämän mielenterveystaidoista. Se tarjoaa tietoa, taitoja ja konkreettisia työkaluja työntekijälle ja koko työyhteisölle siitä, kuinka vahvistaa työntekijöiden mielen suoja- ja voimavaratekijöitä ja vähentää riskitekijöitä.

Tavoitteena on edistää työyhteisöjen käytäntöjä niin, että mielenterveysosaamisesta tulee luonteva osa työyhteisön arkea ja ihmisten välistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Samalla kun mielenterveyttä tukevat rakenteet työympäristössä vahvistuvat, vähennetään mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja.
Koulutusta kehitetään 2019 aikana, ja se on tilattavissa työyhteisöihin 2020 alkaen.

Lisätietoja: Niina Mustonen

Hyvän mielen työpaikka -merkki kehitteillä

Mielenterveysseura kehittää 2019–20 sosiaali- ja terveysministeriön sekä Työterveyslaitoksen kanssa yhteishankkeessa Hyvän mielen työpaikka -merkkiä kriteeristöineen sekä merkin haku- ja myöntämisprosesseineen.

Merkki kertoo eettisestä ja vastuullisesta työnantajasta, joka toiminnassaan ja organisaatiokulttuurissa edistää työntekijöiden mielenterveyttä ja työhyvinvointia. Merkkiä voi hakea vuoden 2020 lopussa.

Lisätietoja: Sirpa Väänänen

Lisää mieltä töihin!
Työhyvinvointi – miten voit edistää omaa hyvinvointiasi?
Hyvä työilmapiiri vahvistaa hyvinvointia
Työelämän ongelmat näkyvät kriisikeskuksissa

 

 

Yhteystiedot

Paula Noresvuo
Projektisuunnittelija
Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke

+358 40 661 3511Maistraatinporti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki