Materiaalit

Tutustu materiaaleihin

MIELI ry julkaisee sekä maksuttomia että maksullisia lehtiä, esitteitä, työvälineitä ja oppaita. Osa materiaaleista on maksuttomia eli niitä voit ladata käyttöösi ilmaiseksi.

Kunnat, kaupungit ja yritykset voivat tilata maksullisia materiaaleja laskulla täyttämällä tilauslomakkeen verkkokaupassamme. Lisäämme näihin tilauksiin laskutuslisän 5 €.

Yksityishenkilöt maksavat tuotteet verkkomaksulla oston/tilauksen yhteydessä.

 

Huom! Tilaukset vain kotimaahan!

 

 

 

Liikkuvan mielen tukijan työkirja

Liikkuvan mielen tukijan työkirja on laadittu MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Liikkuva mieli ikääntyessä -hankkeessa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2019−2021.

lue lisää

Hyvän Mielen tehtäviä -kortit ikäihmisille

Liikkuva mieli ikääntyessä -hanke haastaa ikäihmisiä tekemään pieniä arkisia tekoja oman hyvinvoinnin ja mielenterveyden tueksi.

lue lisää

Työnohjaajan työkirja

Työnohjaajan työkirja on tarkoitettu työkaluksi ja itsereflektion välineeksi työnohjaajaopiskelijoille ja tehtävässä jo toimiville henkilöille.

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas

Vapaaehtoistyön työnohjauksen järjestämisopas perustuu MIELI ry:n vankkaan vapaaehtoistyön työnohjauksen osaamiseen sekä vuosikymmenten aikana koeteltuihin ja hyväksi havaittuihin käytänte

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä- kirja

Vapaaehtoistyön työnohjauksen teoriaa ja käytäntöä on neljäs MIELI ry:n julkaisema artikkelikokoelma, jossa työnohjaajaopiskelijat osoittavat taitonsa koulutuksessa saadun teoriatiedon its

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita -kirja

Vapaaehtoistyön työnohjauksen haasteita -kirja avaa uusia lähestymiskulmia työnohjaajan ja työnohjauksen haasteisiin.

lue lisää

Hyvän mielen vanhemmuus

Hyvän mielen vanhemmuus -julisteen avulla voi ottaa puheeksi erilaisia vanhemmuuteen liittyviä teemoja. Julistetta voi käyttää neuvolassa ja muussa lapsiperheiden kanssa tehtävässä työssä.

lue lisää

Hyvä mieli − pohdintoja mielen hyvinvointiin -työkirja

Hyvä mieli -työkirja on tehty lahjaksi oman elämänsä konkareille. Heille, jotka haluavat kehittää itseään, ajatuksiaan ja parantaa omaa hyvinvointiaan.

lue lisää
Lapsenomainen kuvitus raketista avaruudessa.

Live-action roolipelit perheelle

Ainutlaatuinen Live-action roolipeli perheille!

lue lisää

Vanhuspalveluiden ja psykiatrian välimaastossa - Mielenterveysongelmista kärsivän ikäihmisen kohtaaminen ja hoito

Kiltti isoäiti kukkamekossa, tukka nutturalla auttamassa lapsenlapsiaan ja tarjoilemassa pikkuleipiä. Tällaisiksi usein miellämme ikäihmiset.

lue lisää

MIELI ry:n vuosijulkaisu 2020

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vuosijulkaisu käsittelee mielenterveyden tilaa Suomessa.

lue lisää
Metsän aarre

Metsän aarre - luontoretkimalli lapsille

Metsän aarre on luova luontoretki, joka yhdistää tietoisuustaitoja ja taidekasvatusta. Tavoitteena on nauttia luonnosta kaikkien aistien kautta.

lue lisää
Hyvän mielen treenivihko

Hyvän mielen materiaalit nuorten kanssa työskenteleville

Hyvän mielen materiaalit on tarkoitettu nuorten mielenterveystaitojen harjoittelun tueksi.

lue lisää

Hyvinvointiryhmien ohjaajan käsikirja

Käytännönläheinen käsikirja auttaa paikallisia mielenterveysseuroja hyvinvointi-ryhmätoiminnan järjestämisessä ja tarjoaa vinkkejä toiminnallisten ryhmien ohjaamiseen.

lue lisää

Animaatio: Mitä mielenterveys on?

Mitä mielenterveys on? Millaiset tunnusmerkit kertovat hyvästä mielenterveydestä? Entä millaiset asiat vaikuttavat mielenterveyteemme ja miten mielenterveyttä voi vahvistaa?

 

lue lisää

Animaatio: Mielenterveyttä voi vahvistaa

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Omasta mielenterveydestään voi pitää huolta ja omia voimavarojaan vahvistaa.

lue lisää

Animaatio: Tukea elämän kriisitilanteissa

Elämässä voi olla monenlaisia kriisejä aiheuttavia elämänmuutoksia kuten avioero tai läheisen kuolema.

lue lisää

Animaatio: tietoisuustaidot ja hengitys

Animaation avulla voi opettaa lapsille tietoisuustaitoja, läsnäoloa ja oman hengityksen seuraamista. Animaatiossa seikkailevat Tara ja hänen eläinystävänsä. Sisältö sopii kaikenikäisille.

lue lisää

Mental Health Art Week -raportti 2019

Mental Health Art Week (MHAW) järjestettiin kuudetta kertaa 20.-26.05.2019. Toimintaviikon tarkoituksena on alentaa kynnystä keskustella mielenterveydestä ja sen merkityksestä.

lue lisää
Eläinten talo -hyvinvointipalapeli lapsille

Eläinten talo -hyvinvointipalapeli lapsille

Eläinten talo -palapeli on hyvinvointihaastattelumalli, jossa kutakin palaa tutkitaan yhdessä lapsen kanssa ja annetaan lapsen tulkita niitä vapaasti.

lue lisää
Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri - Opas mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa tarjoaa kieli- ja kulttuuritietoisuutta lapsen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

lue lisää

Raportti: Velat ja mielenterveys – mitä tiedämme, mitä pitäisi vielä tietää? Näyttöön perustuvat suositukset käytännön työhön

Suomenkielinen raportti velkaongelmista ja mielenterveydestä antaa näyttöön perustuvat suositukset käytännön työhön tutkimustietoon pohjaten.

lue lisää
Mielenterveyden käsi (uusi)

Mielenterveyden käsi (uusi)

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmistä.

lue lisää
Turvaverkko

Turvaverkko (uusi)

Turvaverkko -juliste (50x70 cm) hahmottaa erilaisia tahoja, joita meidän jokaisen elämässä on ja jotka yhdessä muodostavat turvaverkkomme.

lue lisää
Roolihissi

Roolihissi

Roolihissi on työväline nuorille oman identiteetin ja itseen kohdistuvien odotusten pohdintaan. Millaisia rooleja valitsen erilaisissa tilanteissa? Mitä itse toivon?

lue lisää

Millainen selviytyjä olen?

Millainen selviytyjä olen? -juliste auttaa pohtimaan omia selviytymiskeinoja elämään kuuluvissa huolissa ja murheissa tai kriiseissä.

lue lisää

Kriisipuhelin-juliste

Tulosta Kriisipuhelin-juliste.

lue lisää

Työssä jaksamisen liikennevalot

Työssä jaksamisen liikennevalot työpisteen seinällä muistuttavat, että työ sujuu paremmin, kun seuraat omia tuntemuksiasi ja pysähdyt tarvittaessa vetämään henkeä.

lue lisää

Raportti: Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen

Suomenkielinen raportti ilmastoahdistuksesta perustuu monitieteiseen tutkimukseen ja havaintoihin käytännön toiminnasta.

lue lisää

Keskusteluryhmiä ympäristöahdistuksesta

Keväällä 2019 järjestettiin kaksi pilottiluonteista keskusteluryhmää ympäristöahdistuksesta ja ilmastoahdistuksesta.

lue lisää

Tunnerobotti

Tunnerobotti on työväline lapsen tunnetaitojen harjoittelun tueksi varhaiskasvatukseen ja alakouluun.

lue lisää

Tunteiden vuoristorata

Tunteiden vuoristorata on työväline tunteista puhumiseen, erilaisten tunteiden sanoittamiseen, tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.

HINTA JA TILAUSOHJE:

lue lisää

Suomen Mielenterveysseuran vuosijulkaisu 2019

Suomen Mielenterveysseuran Mieli-julkaisu 2019.

lue lisää

Toimintasuunnitelma 2019

Suomen Mielenterveysseuran toimintasuunnitelma 2019.

lue lisää

Toimintakatsaus ja tilinpäätös

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n toimintakatsaus 2020, tilintarkastuskertomus 2020 ja tilinpäätös 2020.

lue lisää

Millainen on sinun tarinasi? nuorille

Millainen on sinun tarinasi? on juliste ja työväline nuorille maahanmuuton kriisiprosessin käsittelemiseen.

lue lisää

Lapset puheeksi -lokikirjat

Lapset puheeksi -menetelmään kuuluvat lokikirjat.

lue lisää

Hyvän mielen koulu - käsikirja yläkoululaisen mielenterveyden edistämiseen

Hyvän mielen koulu - käsikirja mielenterveystaitojen vahvistamiseen yläkoulussa on tarkoitettu opettajille, kasvattajille, oppilashuollon ammattilaisille ja muille yläkouluikäisten kanssa toimiville.

lue lisää

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille -tukiaineisto on käytännönläheinen opetusmateriaali, joka on tarkoitettu maahanmuuttajia työssään kohtaaville perusopetuksen ammattilaisille.

lue lisää
Tunnista ja tue - mielenterveyden ongelmat ikääntyessä_kansikuva

Tunnista ja tue - mielenterveyden ongelmat ikääntyessä

Tunnista ja tue – mielenterveyden ongelmat ikääntyessä -opas sisältää tietoa mielenterveyden ongelmien erityispiirteistä ikääntyessä.

lue lisää

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n yleisesittely

MIELI ry tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. MIELI Suomen Mielenterveys ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1897. MIELI ry koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä.

lue lisää

Mental Health Art Week -raportti 2018

Mental Health Art Week (MHAW) -toimintaviikon teemana oli monikulttuurisuus ja monimuotoisuus.

lue lisää

Tunnepilvet sanoilla ja kuvilla

Tunnepilvissä yhdistyy tunnekuva, tunnesana ja tunnetta kuvaava lauseenalku. Tunnepilvityöskentelyn tavoitteena on oppia tunnesanoja ja -ilmauksia sekä tarjota väline tunteiden tunnistamiseen, sanoittamiseen ja ilmaisuun.

lue lisää
Millainen on sinun tarinasi? Maahanmuuttajalapsen tarina

Millainen on sinun tarinasi? maahanmuuttajalapsille

"Millainen on sinun tarinasi?" on juliste ja työväline lapsille maahanmuuton käsittelemiseen.

lue lisää

Muistipelikortit tunnesanoista

Muistipelikorteilla opitaan suomenkielisiä tunnesanoja ja harjoitellaan tunteiden nimeämistä ja ilmaisemista.

lue lisää

Suomen Mielenterveysseuran vuosijulkaisu 2018

Suomen Mielenterveysseuran vuosijulkaisu käsittelee mielenterveyden tilaa Suomessa.

lue lisää

Vuosikirja 2017

Suomen Mielenterveysseuran vuosikirja 2017.

lue lisää

Hetki hyvälle mielelle -peli

Hetki hyvälle mielelle -pelin avulla herätetään keskustelua ja kehitetään toimintatapoja mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatusyksiköissä.

lue lisää

Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti samanlaisia – opas mielenterveystyöhön yli kulttuurirajojen

Opaskirja kokoaa yhteen 28 vuoden kokemukset mielenterveystyöstä maahanmuuttajien kanssa.

lue lisää

Temperamenttirobotti

Temperamenttirobotti kuvaa erilaisia temperamenttipiirteitä, joita meillä kaikilla löytyy synnynnäisinä taipumuksina.

lue lisää

Taran tarina – animaatio lapsille kehon ja mielen vahvistamiseen

Vuorovaikutteinen Taran tarina -animaatio kuljettaa lapset ihmettelemään viidakon eläimiä ja ottamaan niiltä mallia asentoihin, jotka vaativat rauhoittumista, keskittymistä, voimaa ja notkeutta.
Animaatioharjoituksen tavoitteena on tutustuttaa lapset toiminnan kautta mielen ja kehon vahvuuksiin, joita jokainen voi harjoitella.

lue lisää

Suomen Mielenterveysseuran 120-juhlavuoden kooste

Suomen Mielenterveysseura juhli Suomi100-juhlavuonna omaa 120-vuotista historiaansa.

lue lisää

Toivon polulla – Ryhmämalli läheisen itsemurhan kokeneille

Toivon polulla -käsikirja esittelee mallin itsemurhan tehneiden läheisten ammatillisesti ohjatuille vertaistukiryhmille.

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen ytimessä

Vapaaehtoistyön työnohjauksen ytimessä -kirja on jatkoa Suomen Mielenterveysseuran vapaaehtoistyön työnohjausta käsitteleville kirjoille.

lue lisää

Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakortit

Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakorttipakka sisältää 60 valokuvaa. Niitä voi käyttää muun muassa neuvolan perhevalmennuksessa, ryhmäneuvolassa ja yksilövastaanotolla sekä muussa perhetyössä.

lue lisää

Väritettävä onnittelukortti

Onnittele kevään tai kesän sankareita väritettävällä kortilla. Samalla lahjoitat pienen mindfulness-hetken kortin vastaanottajalle.

lue lisää

Vuosikirja 2016

Suomen Mielenterveysseuran vuosikirja luo katsauksen menneeseen toimintavuoteen 2016.

lue lisää

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset

Mielenterveyden ensiapu® 1- ja 2 -koulutukset sekä Nuoren mielen ensiapu -koulutus tarjoavat tutkittua tietoa mielenterveydestä ja sen vahvistamisesta sekä valmiuksia auttaa ja tukea vaikeassa elämäntilanteissa olevia.

lue lisää

Jotain rajaa! -opetusaineisto alakouluun

Jotain rajaa! on tv-sarjaan tehty opetusaineisto, joka käsittelee koulukiusaamista ja kaveritaitoja.

lue lisää

Vinkkejä Hyvän mielen metsäkävelyille

Hyvän mielen metsäkävelyillä kannustetaan liikkumaan metsäluonnossa yhdessä tai yksin. Yhteiset luontokokemukset lisäävät yhteisöllisyyttä ja ylläpitävät ihmissuhteita. Yksinolo luonnossa antaa mahdollisuuden vetäytyä omaan rauhaan. Metsässä mieliala kohenee ja myönteiset mielialat vahvistuvat.

lue lisää

Mielenterveysseuran historiikki – Mielenvikaisten auttajasta mielen hyvinvoinnin tukijaksi

Mielenterveysseuran 120-vuotishistoriikki.

lue lisää

Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit -lautapeli

Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit on ikääntyneille ja vähän nuoremmillekin tarkoitettu, mielen hyvinvoinnin lautapeli. Pelin tehtävät lisäävät hauskalla tavalla pelaajien tietoa mielenterveyttä suojaavista ja uhkaavista tekijöistä.

lue lisää

Mun Mieli -sovellus

Mun Mieli on mielen hyvinvoinnin sovellus koululaisille.

lue lisää

Mental Health Art Week -raportti 2016

”MHAW on ehdoton juttu, jonka avulla voi viestittää mielenterveyden tärkeydestä.”

lue lisää

Miniseminaari 26.10.2016: Mipa-hanke, Sari Jurvansuu ja Tuuli Pitkänen

Lokakuun miniseminaarissa aiheena oli päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma.

lue lisää

Miten otat puheeksi? -huoneentaulu

Jo yhden henkilön vaikea elämäntilanne voi pahimmillaan langettaa varjon koko työyhteisön ylle. Tyypillisimpiä ovat ihmissuhde-, sekä päihde- ja mielenterveysongelmat.

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu? -julisteet

"Idea näistä julisteista syntyi, kun mietimme kuinka merkittävä niinkin perustava kysymys kuin ”How are you” on. Sitä pitäisi muistaa kysyä niin muilta kuin myös itseltään."

lue lisää

Mitä sinulle kuuluu? -kortit

Korttien avulla on helppo keskustella mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavista asioista elämässä.

lue lisää

Miniseminaari 8.9.2016 - Minna Lähteenmäki

Suomen Mielenterveysseuran syyskuun 2016 miniseminaarissa projektisuunnittelija, KT Minna Lähteenmäki kertoo turvapaikanhakijalasten ja -nuorten mielenterveyden tukemisesta ja sen tarpeista.

lue lisää

Viisi tapaa vahvistaa mielenterveyttä

Mielenterveys on terveyttä, jota jokainen voi vahvistaa. Hyvä arki muodostuu itsestä huolehtimisesta ja asioista, jotka tuottavat iloa.

lue lisää

Vennyn ja Eeron ihania kuvia -taidekorttipakka

Venny Soldan-Brofeldtin ja Eero Järnefeltin taideteoksista on koottu ihana 40 kuvan taidekorttipakka.

lue lisää

Treenaa mieli vahvaksi

Treenaa mieli vahvaksi -harjoituksilla opit tuntemaan itseäsi ja vahvuuksiasi. Niistä saat voimaa myös silloin, kun on vaikeaa.

lue lisää

Kriisikeskusten toimintaympäristö 2015 ja laman vaikutukset asiakkaisiin

Kriisikeskuskyselyssä 2015 yhtenä osa-alueena selvitettiin taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia kriisikeskusten toimintaympäristöön ja asiakkaisiin.

lue lisää

Hyvän mielen liikuntapassi lapsille

Lasten liikuntapassi on päiväkoti-ikäisille suunnattu leikkimielinen, jokaisen perheen arkeen soveltuva lapsen mielen hyvinvointia ja liikunnallisuutta kehittävä kannustin.

lue lisää

Mielen hyvinvointi -opetuskokonaisuus terveystietoon 7.-9.luokka

Mielen hyvinvoinnin opetuskokonaisuus kehitettiin terveystiedon opetukseen mielenterveystaitojen kokonaisuudeksi 7.,- 8., -ja 9.-luokkalaisten opetukseen.

lue lisää

Uskalla kohdata sureva – Miten tukea surevaa?

Meidän on usein vaikea kohdata ihmisiä, joille on tapahtunut jotain järkyttävää. Olemalla luotettava, aito ja kuuntelemalla voit tarjota korvaamatonta tukea surevalle.

lue lisää

Miniseminaari 1.10.2015 - Minna Raninen

Savonlinnan kriisikeskuksen toiminnanjohtaja Minna Raninen alusti opinnäytetyönsä pohjalta tukihenkilöiden ja vapaaehtoisten johtamiseen liittyvistä haasteista ja ratkaisukeinoista.

lue lisää

Miniseminaari 3.12.2015 - Marita Ruohonen

Suomen Mielenterveysseurassa toiminnanjohtajana vuosina 2006-2015 toiminut Marita Ruohonen pitää vapaamuotoisen "testamenttipuheenvuoronsa" ennen eläkkeelle siirtymistään.

lue lisää

Miniseminaari 4.2.2016 - Sari Aalto-Matturi

Kevään 2016 ensimmäisessä miniseminaarissa Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi puhui suomalaisen alkoholikulttuurin ja -alkoholipolitiikan haasteista ja ajankohtaisista teemoista.

lue lisää

Professori Lauri Nummenmaa Mieli 2015 -päivillä

Aalto yliopiston professori Lauri Nummenmaa puhui Mieli 2015 -päivillä aiheesta Tunteet mielessä, aivoissa ja kehossa.

lue lisää

Kriisikeskuskysely: Kriisikeskusten asiakkaat, tehtävät ja hyvät käytännöt

Kriisikeskuskyselyn tavoitteena on saada kokonaiskuva kriisikeskusten asiakkaista, toimintamalleista, toiminnan kohteista, henkilökunnasta, vapaaehtoisista ja yhteistyötahoista.

lue lisää

Voimaa urheiluun hyvästä mielestä

Materiaali tarjoaa toimivia harjoituksia, keskustelun aiheita ja vinkkejä – hyvän mielen hetkiä - niin lapsille ja nuorille kuin heidän tukijoukoilleen ja valmentajilleen.

lue lisää

Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä

Vapaaehtoistyön työnohjauksen erityispiirteitä -kirja tarjoaa monipuolisen katsauksen työnohjauksen maailmaan. Kirjassa avataan perinteisten teemojen lisäksi myös uusia näkökulmia, joiden avulla voidaan kehittää vapaaehtoistyön työnohjauksen laatua. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti vapaaehtoistyön työnohjaajakoulutuksen oppimateriaaliksi ja tehtävässä jo toimivien työnohjaajien tueksi.

lue lisää

Mental Health Art Week 2015

Raportti vuoden 2015 Mental Health Art Week -tapahtumasta.

lue lisää

Lapsen mieli - laulut

Laulaminen lasten kanssa tuottaa iloa ja yhteisöllisyyttä.

lue lisää

Itsemurhasta on turvallista puhua

Voisiko läheisesi miettiä itsemurhaa? Miten toimia, jos joku on mielestäsi akuutissa itsemurhavaarassa?

lue lisää

Nuorten mieli vahvaksi -materiaali valmentajille ja ohjaajille

Valmentajan ja ohjaajan kortit tarjoavat apukysymyksiä keskustelujen tueksi, asiatietoa ohjaajien tietotaidon lisäämiseksi ja toiminnallisia harjoitteita nuorten innostamiseksi.

lue lisää

Tunnekortit varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen kaveritaitokorteista tuttujen hahmojen tunteet heilahtelevat laidasta laitaan. Välillä ollaan vihaisia, sitten taas iloisia ja riehakkaita.

lue lisää

Opas maahanmuuttajien parissa toimiville

Suomen Mielenterveysseura on saanut paljon koulutus- ja konsultaatiopyyntöjä pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden riskitekijöistä sekä turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemisesta.

lue lisää

Vahvuuskortit

Vahvuuskortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa. Vahvuuskorttien tarkoitus on helpottaa vahvuuksista keskustelemista ja lisätä myönteistä itsetuntemusta.

lue lisää

Tunnepilvet

A4-kokoisia tulosteita voi käyttää monipuolisesti tunnekasvatuksessa.

lue lisää

Hyvää mieltä yhdessä - Käsikirja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen

Kirja tarjoaa teoriaa, työkaluja ja harjoituksia alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

lue lisää

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n strategia

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.

lue lisää

Eläinlasten elämää - Mielenterveystaitoja pöytäteatterin keinoin

Materiaalin avulla voidaan tukea ja opettaa mielenterveystaitoja sekä varhaiskasvatuksessa että alakoulussa.

lue lisää

Tunne- ja kaveritaitokortit

Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.

lue lisää

Itsemurhien ehkäisy – Globaali velvollisuus

Itsemurhien ehkäisy – Globaali velvollisuus on WHO:n luvalla Suomen Mielenterveysseuran suomeksi kääntämä raportti.

lue lisää
Lapsen mieli -Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Lapsen mieli – Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Miten pienen lapsen mielenterveyttä voi tukea? Millä tavoin lapselle voi opettaa mielenterveystaitoja?

lue lisää
Mielenterveys voimaksi -kuvakortit

Mielenterveys voimaksi - kuvakortit

Mielenterveys voimaksi -kuvakortit ovat työväline, joka antaa monia mahdollisuuksia keskusteluhetkiin erilaisissa elämäntilanteissa.

lue lisää

Kasvun tuki

Kasvun tuki on uusi tietolähde, joka on tarkoitettu perheiden kanssa työskentelevien kunta- ja järjestötyöntekijöiden käyttöön.Tietolähteen tarkoitus on toimia kanavana, jonka avulla levitetään tie

lue lisää

Iltasatu Hyvän mielen iltaan

Lapsen ja aikuisen yhteinen satuhetki päivän päätteeksi lisää läheisyyttä, hellyyttä ja tuo turvallisen rutiinin iltaan.

lue lisää
Seniori hyvinvointitreenit nostokuva

Seniori Hyvinvointitreenit - Hyvää mieltä ja oloa ryhmästä

Hyvinvoiva mieli on ikäihmisten voimavara, joka kantaa arjessa ja tukee toimintakykyä.

lue lisää

Myönteisen muistelun kortit

Myönteisen muistelun korteilla voidaan vahvistaa mielen hyvinvointia tarinoimalla mukavista muistoista, omista vahvuuksista ja selviytymistaidoista. Kortit toimivat sekä kahdenkeskisessä keskustelussa että ryhmien kanssa. Kortteja voi tilata painettuina tai ladata ilmaisena pdf-tiedostona.

lue lisää

Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset

Liikunta- ja mielenterveysalan toimijoiden ja päättäjien työn tueksi on laadittu valtakunnalliset liikunta- ja mielenterveystyön kehittämislinjaukset. Linjauksia on ollut valmistelemassa laaja joukko asiantuntijoita.

lue lisää

Kriisiauttamisen linjaukset

MIELI Suomen mielenterveys ry:n kriisikeskusverkosto tarjoaa apua ja tukea kriiseissä, lisää välittämisen kulttuuria ja mielenterveysosaamista kouluttamalla ja kokoamalla myös vapaaehtoisia auttamisen pariin.

lue lisää

Kaveritaitokortit

Kaveritaitokortit on suunniteltu lasten yhdessäolon ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun.

lue lisää

Löydä oma tarinasi - ohjaajan opas

Löydä oma tarinasi on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä, ammatilisesti ohjattuun vertaistukeen perustuva ryhmämalli nuorten tukemiseen.

lue lisää

Vanhemmille, joita oma päihteidenkäyttö askarruttaa

Miten huolehdin lapsistani? on käytännönläheinen opas vanhemmille, jotka haluavat pohtia päihteidenkäyttöään ja vähentää haittoja.

lue lisää

Nuorille, joiden vanhemmalla on mielenterveyden ongelma

Mikä meidän vanhempia vaivaa? on nuorelle suunnattu opaskirja. Siinä käsitellään mielenterveyden häiriöitä sekä yleisestä että perheiden näkökulmasta.

lue lisää

Opas vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia

Miten autan lastani? -opas on suunnattu vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia. Esitteessä käydään läpi vanhempia askarruttavia asioita.

lue lisää

Ryhmästä enemmän

Ryhmänohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaamisen perusasiat yksissä kansissa. Innostava ja selkeä käsikirja ryhmänohjaustaitojen syventämiseen ja kehittämiseen.

lue lisää

Viimeinen ratkaisu?

Kirjaan on koottu kokemuksia ja näkemyksiä itsemurhan syistä, ehkäisystä, avunsaannista ja asenteista.

lue lisää

Riskien arviointi vapaaehtoistyössä

Vapaaehtoistyössäkin tulee vastaan uhkatekijöitä ja turvallisuusriskejä. Tämä opas ohjaa niiden määrittelyssä.

lue lisää

Työnohjaamisen taito

Vapaaehtoistyö luo hyvinvointia yhteiskuntaan ja sen merkitys on suuri sekä tuen saajalle että sen antajalle.

lue lisää

Surevan lapsen kanssa

Surusta, menettämisestä ja kuolemasta puhuminen voi olla lapselle vaikeaa. Miten opimme tunnistamaan lapsen surun eri kehitys- ja ikävaiheissa sekä tukemaan ja auttamaan häntä.

lue lisää

Omaishoitajan kasvu

Millaista on omaishoitajan arki ja miten hän jaksaa tehdä arvokasta työtään vuodesta toiseen, päivin ja öin?

lue lisää

Kaiken keskellä yksin – Yksinäisyyden syyt, seuraukset ja hallintakeinot

Teoksessa kuvataan yksinäisyyden syitä, seurauksia, tunteita ja hallintakeinoja.

lue lisää tilaa

Masennus

Masennus-kirjassa on monipuolista tietoa masennuksesta ja kirjoittajina on suuri joukko suomalaisia eturivin asiantuntijoita.

lue lisää

Mielialapäiväkirja

Mielialapäiväkirja on tarkoitettu mielialan päivittäiseen seurantaan. Se ohjaa tunnistamaan omia tunteita ja ymmärtämään niiden vaikutuksen omaan mielialaan ja toimintakykyyn.

lue lisää

Depressiokoulu

Depressiokoulu auttaa opiskelijaa rakentamaan oman työkalupakkinsa masennuksen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

lue lisää

Mielen saaret

Tämä seikkailullinen opetuspeli kertaa mielen hyvinvointiin liittyviä asioita. Peliä pelataan parin kanssa tietokoneella.

lue lisää

Kuule ja näe minut

Kuule ja näe minut -esite muistuttaa pienistä arjen kohtaamisista, jotka ovat lapselle tärkeitä.

lue lisää

Lapinlahden Lähde

Ainutlaatuisesta, kulttuurihistoriallisesti rikkaasta Lapinlahden entisestä sairaala-alueesta voidaan kehittää Helsingille uusi ylpeyden aihe – kaikille kaupunkilaisille ja kaupungissa vierailevill

lue lisää

Mielenterveys voimaksi

Nuorisotyössä tehdään päivittäin nuoren mielenterveyttä vahvistavaa työtä. Arvostava ja kiireetön kohtaaminen, myönteinen palaute ja kannustus ovat tärkeitä voimavaroja nuoren elämässä.

lue lisää

Alakoulu-hanke

Luokanopettajana ja oppilashuollon jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden mielen hyvinvointiin.

lue lisää

Valintojen viidakko

Valintojen viidakko kuvaa arjen asioita, jotka vaikuttavat päivittäiseen hyvinvointiin.

lue lisää

Yhdessäoloa

Yhdessä olon -julisteeseen on kerätty tärkeitä taitoja, joita tarvitaan kaverisuhteissa.

lue lisää

Turvalliset aikuiset

Turvalliset aikuiset muistuttaa erilaisten ihmissuhteiden olemassaolon tärkeydestä lapsen ja perheen elämässä.

lue lisää

Selviytyjän purjeet varhaiskasvatukseen ja neuvolaan

Selviytyjän purjeet kuvaa elämään liittyvien eri kokoisten huolten kohtaamista.

lue lisää

Tunteiden maailmanpyörä

Tunteiden maailmanpyörän vaunut kuvaavat erilaisia elämään kuuluvia tunteita.

lue lisää

Hyvinvoinnin hyrrä

Hyvinvoinnin hyrrä kuvaa aikuisia lapsen hyvinvointia vahvistaviaa tekijöitä.

lue lisää

Voimasimpukka

Huolista huolimatta jokaisella on myös voimavaroja. Voimasimpukan voimavarojen avulla voi selviytyä huolten aallokossa. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

lue lisää

Arvojen avaruus

Arvojen eli elämässä hyvänä, arvokkaana ja tavoiteltavina pidettävien asioiden pohtiminen, vahvistaa mielenterveyttä. Arvojen avaruus on työkalu arvopohdintaan.

lue lisää

Selviytyjän purjeet

Hyvinvoiva mieli auttaa kohtaamaan arkipäivän pettymyksiä ja selviytymään elämässä vastaan tulevista kriiseistä. Saatavilla tulostettavana A4-kuvana (linkki alla).

lue lisää

Yhdessäolon tilkkutäkki

Ihmissuhdetaidot, kuten joustavuus ja kyky ratkaista ristiriitoja, ovat tärkeä osa mielenterveyttä. Yhdessäolon tilkkutäkki nimeää kuusi ihmissuhdetaitoa.

lue lisää

Kasvun palat

Itsetunto vahvistuu, kun saa onnistumisen kokemuksia, löytää omia vahvuuksiaan ja tekee asioita, jotka tuottavat itselle hyvää mieltä.

lue lisää

Hyvinvoiva oppilaitos

Hyvinvoiva oppilaitos – Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto on monipuolinen ja innoittava työväline mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen opettamiseen.

lue lisää

Voimavarojen talo

Voimavarojen talo ohjaa pohtimaan jokapäiväisiä mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Se auttaa opiskelijaa tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavarojaan ja lisää itsetuntemusta.

lue lisää

Toteemieläimet

Temperamenttitoteemissa on tarkoitus saada kokemus omasta temperamentista vahvuutena.

lue lisää

Tunteiden tuulimylly

Mielenterveyteen kuuluu taito tunnistaa, sanoittaa ja ilmaista tunteita. Tunteiden tuulimylly on keskustelun ja tunteiden sanoittamisen apuväline.

lue lisää

Mielenterveyden käsi

Mielenterveys tukee arjessa jaksamista, kun pitää huolta arjen rytmistä.

lue lisää

Turvaverkko

Jokaisen lapsen ja nuoren elämänpiiriin tulisi kuulua useita ihmisiä ja aikuisia, jotka ovat hänen tukenaan ja turvanaan. Heistä voidaan käyttää käsitettä turvaverkko.

lue lisää

Alakoululaisen mielenterveystaidot

Mielenterveystaidot on jaettu kahdeksaan osa-alueeseen, jotka on koottu Kuumailmapallo-malliin.

lue lisää

Hyvän kuuntelijan peli

Pelin avulla harjoitellaan pareittain kohtaamisen ja hyvän kuuntelijan taitoja. Tulosta kaksipuoleisena, niin saat valmiit pelikortit!

lue lisää

Onnellisten linnake

Onnellisten linnake on yhteistyöhön perustuva seikkailullinen mielenterveys­taitoja harjaannuttava lautapeli 3.–6.-luokkalaisille.

lue lisää

Mental Health Art Week 2014

Raportti vuoden 2014 Mental Health Art Week -tapahtumasta.

lue lisää

Nuorten ehkäisevä kriisityö: Vinkkilista käytännöistä ja toimintamuodoista

Tähän vinkkilistaan on koottu muutama esimerkki hyviksi koetuista käytännöistä ja toimintamuodoista Suomen Mielenterveysseuran Nuorten ehkäisevän kriisityön hankeen 2007–2011 (Pulinapaja) ajalta.

lue lisää

Uusi työtapa nuorten monimuotoisiin ongelmiin

Julkaisussa selvitetään nuorten auttamistyön eri tekijöitä ja niiden vaikutuksia hoitotuloksiin. Lisäksi kartoitetaan uusien työtapojen kehittämisen vaiheita.

lue lisää

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Uupuminen voi olla tarpeellinen varoitusmerkki siitä, että olisi syytä vähän hengähtää.

lue lisää

Tuloksellinen kriisityö

Millaista hyötyä kriiskeskusasiakkaille on kriisiavusta ja ovatko nämä vaikutukset tieteellisesti todennettavissa?

lue lisää

Suunnista voimavarojesi lähteille

Kunnossa kaiken ikää -hankkeen puitteissa tehty esite.

lue lisää

Suunnista hyvinvointisi rasteille

Kunnossa kaiken ikää -hankkeen piirissä tehty esite.

lue lisää

Suru

Surressa puhuminen voi helpottaa. On lupa olla hiljaa, kun haluaa. On lupa itkeä, kun itkettää. On lupa olla sellaisten ihmisten seurassa, joiden kanssa kokee olonsa turvalliseksi.

lue lisää

Sosiaalinen perimä

Ylisukupolviset kohtalot tutkimuskirjallisuuden valossa

lue lisää

Perheliikunnan vinkkikortit

lue lisää

Perheliikuntakortti

Liikkumisesta hyvää oloa ja mieltä koko perheelle.

lue lisää

Nuorten viestejä vanhemmille

Suomen Mielenterveysseura toteutti Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi -projektin vuosina 2002-2004.

lue lisää

MOTO-Taituriksi

Vinkkejä ja virikkeitä 4–12-vuotiaiden lasten motoristen taitojen harjoitteluun perheliikunnassa.

lue lisää

Miten kertoisin lapselle itsemurhasta?

Menetys sattuu. Jokaisen suru on oma, mutta meidän ei tarvitse olla yksin, kun suremme. Muistele menetettyä rakasta, rakkaus ei pääty kuolemaan. Puhu edesmenneestä ja jaa muistojasi.

lue lisää

Mielenterveyden edistämisen dilemmat

Mielenterveyden edistämisen käsite tarvitsee selkeyttämistä, jotta sen soveltaminen olisi tehokasta.

lue lisää

Linkki-jakson ohjaajan käsikirja

Tavoitteellista vertaisryhmätoimintaa työttömille

lue lisää

Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille

Opas on suunnattu väkivaltarikosten uhreille, mutta sen toivotaan löytävän tiensä myös uhreja kohtaavien ammattiauttajien ja uhrien läheisten käsiin.

lue lisää

Kyllä me yhdessä selvitään

lue lisää

Kyllin hyvä työyhteisö ja kyllin hyvä työntekijä

Huoneentaulu kertoo, millainen on kyllin hyvä työyhteisö.

lue lisää

Kriisi

Kriisin keskellä ihminen tarvitsee muita. On hyvä välttää eristäytymistä ellei koe juuri sitä itselleen parhaaksi selviytymistavaksi.

lue lisää

Kriisikeskukset mielenterveyden tuntosarvina

Kriisikeskukset tarjoavat asiantuntijaverkoston mielenterveyteen liittyvien alueellisten ilmiöiden kartoittamiseen.

lue lisää

Keinot käyttöön arjen areenoilla

Kuvaus verkostohankkeen totetuksesta. Käsikirja vertaisryhmän ohjaajalle ja kehittämistoiminaasta vastaavalle.

lue lisää

Itsemurha

Itsemurha on omaisille ja läheisille järkyttävä tapahtuma, josta toipuminen vie aikaa.

lue lisää

Ikä ja mielen hyvinvointi

Käytännönläheisiä vinkkejä, miten ikäihminen voi hoitaa mielenterveyttään.

lue lisää

Ikääntyvä mieli - mielen hyvinvointia vanhetessa

Kirja on tarkoitettu kaikille mielen hyvinvoinnista kiinnostuneille ikääntyneille sekä heidän kanssaan toimiville ihmisille ja yhteisöille.

lue lisää

Hyvinvoinnin lähteillä

Hyvinvoinnin lähteillä -artikkelikokoelma käsittelee asiantuntijoiden johdolla hyvinvoinnin eri osa-alueita. Mitä ne ovat ja miten voimme itse edistää niitä?

lue lisää

Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä

Eväitä arviointiin sosiaali- ja terveysjärjestöissä -julkaisu on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen luo yleiskuvan arvioinnista ja sen eri puolista. Toinen osa esittelee yleisesti käytettyjä arvioinnin menetelmiä. Osat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka eivät edellytä perehtymistä toiseen, mikäli siihen ei ole tarvetta.

lue lisää

Arjen aapinen

Jokainen toivoo itselleen mielen hyvinvointia nimitimmepä sitä onnellisuudeksi, mielenrauhaksi, tyytyväisyydeksi, iloksi. Näitä palasia on kerätty Arjen Aapiseen matkaoppaaksi ja ajatusten antajiksi.

lue lisää

Nuorisoverkkoprojekti

Nuorisoverkkoprojekti - Mielen hyvinvoinnin työkalut verkkoon nuoriso-ohjaajille ja nuorten hyväksi

lue lisää