Fobiat ja määräkohtaiset pelot voivat hallita elämää

Tyypillisiä määräkohtaisten pelkojen kohteita ovat esimerkiksi korkeat, ahtaat tai avarat paikat, hämähäkit, neulanpistot, lentäminen tai pimeä.

Fobioille on tyypillistä, että ihminen itse ymmärtää pelkonsa aiheettomaksi, mutta ei siitä huolimatta kykene hallitsemaan sitä. Esimerkiksi ahtaiden paikkojen pelosta kärsivä ymmärtää kyllä, että ahtaissa paikoissa kulkemisesta ei seuraa mitään pahaa, mutta saa siitä huolimatta vaikeita pelko-oireita.

Fobiat ovat suhteellisen tavallisia mielenterveyden häiriöitä. Pelot liittyvätkin usein teoriassa mahdolliseen, mutta käytännössä hyvin epärealistiseen vaaraan. Esimerkiksi lentämiseen tai hissillä kulkemiseen liittyy teoreettinen vaara, mutta niiden välttäminen fobian vuoksi vaikeuttaa elämää suhteettoman paljon.

Fobian synnylle on useita mahdollisia syitä ihmisen elämänhistoriassa, myös biologisilla tekijöillä voi olla osuutensa. Fobioiden on havaittu periytyvän suvuissa, mutta täysin varmaa tietoa siitä, missä määrin tämä johtuu geeneistä ja missä määrin kasvatuksesta ja kasvuympäristöstä, ei toistaiseksi ole.

Määräkohtaisista peloista voi vapautua

Fobioita voidaan hoitaa psykoterapialla, johon sisältyy pelon kohteelle altistamista. Altistushoidossa fobiasta kärsivä opettelee sietämään pelon kohdetta pienin askelin ammatti-ihmisen ohjauksessa. Jos fobiasta kärsivällä on myös paniikki- tai ahdistuneisuushäiriö, niiden hoitaminen lääkehoidolla ja/ tai psykoterapialla edesauttaa merkittävästi fobiasta parantumista.