Läheiseni on masentunut

Masentunut ihminen ei useinkaan jaksa ylläpitää läheisiä ihmissuhteitaan ja saattaa eristäytyä omiin oloihinsa. Kuitenkin läheiset ihmissuhteet ja sosiaalinen verkosto kokonaisuudessaan ovat masentuneelle erittäin tärkeitä: masentunut tarvitsee läheisten tukea ja apua, jotta masennus ja eristäytyminen eivät entisestään pahenisi.

Läheisen masennus voi viedä voimat

Läheisen ihmisen masennus on raskasta: muun muassa yksinäisyyden ja avuttomuuden tunteet sekä huoli läheisen puolesta voivat kuormittaa hyvinkin paljon. Läheisen masennus aiheuttaa usein ristiriitaisia ja vaikeita tunteita. Läheisen on hyvä muistaa, että masentuneen mielialoihin ei tarvitse eikä pidä lähteä mukaan. Masentuneen jokaiseen ahdistuksen ilmaisuun ei myöskään tarvitse reagoida tai yrittää keksiä ratkaisua. Merkittävintä on muistaa kertoa toisen olevan tärkeä itselle.

Monesti pelkkä tieto siitä, että joku todella välittää, auttaa masentunutta. On muistettava, että varsinainen masennuksen hoito kuuluu terveydenhuollon ammattilaisille. Usein läheisten tehtäväksi jää kuitenkin jaksaa pitää masentuneen toivoa yllä: muistuttaa, että hän saa tarvitsemaansa ja hänelle sopivaa hoitoa ja että masennuksesta paranee.

Läheisen on huolehdittava omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta

Läheisen on aina muistettava huolehtia omasta jaksamisestaan. Jos itse uupuu, toista ei edes pysty tukemaan. Onkin tärkeää yrittää läheisen masennuksesta huolimatta elää myös omaa elämää, käydä ulkona ja harrastuksissa, mikä vain itselle hyvää oloa tuottaa. Elämästä nauttiminen ei ole kiellettyä, jos se vain on mahdollista.

On muistettava, että masentunut itse ei varmasti toivo, että hänen läheisensä väsyvät, hän saattaa jopa pelätä olevansa läheisille liian raskas taakka. Omasta hyvinvoinnista kiinni pitäminen ei ole masentuneelta läheiseltä pois, vaan se on yhteinen voimavara. Masennuksesta kärsivien läheisille on olemassa tuki- ja vertaistoimintaa. Joskus onkin hyvä pohtia kaikkea tapahtunutta muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Lue lisää:

Kuinka tuen ystävää kriisissä?

Lisätietoa:

FinFami Uusimaa ry. omaiset mielenterveyden tukena