Jäsenet

Jäsenistön ytimen muodostavat 55 paikallista mielenterveysseuraa (jäsenyhdistykset). Jäseninä on lisäksi 33 valtakunnallista järjestöä (yhteisöjäsenet). MIELI ry:n jäseneksi voivat liittyä vain rekisteröityneet yhdistykset. Yksityishenkilöt voivat liittyä kannatusjäseneksi.

Liity jäseneksi!

Paikalliset mielenterveysseurat edistävät hyvinvointia omalla alueellaan. Ne tekevät alueellista yhteistyötä, kehittävät ja tuottavat palveluita, kouluttavat, konsultoivat, tiedottavat ja tuottavat mielenterveysaineistoja. Ne aktivoivat alueensa asukkaita vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja rakentavat vapaaehtoistyöllä ihmisten välistä turvaa ja luottamusta.

MIELI ry:n kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta eri puolella Suomea. Paikallisten mielenterveysseurojen ylläpitämät kriisikeskukset tukevat kansalaisten selviytymistä erilaisissa elämän vaikeuksissa ja kriisitilanteissa.

Paikalliset mielenterveysseurat kouluttavat myös tukihenkilöitä sekä järjestävät tarpeen mukaan erilaisia ryhmiä ja toteuttavat esimerkiksi asumisen tukitoimintaa.

Yhteystiedot

Sinikka Kaakkuriniemi
Järjestöjohtaja
Kansalaistoiminnot

+358 40 550 1119Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki