Addiktio- ja uniseminaarit syksyllä 2019 Helsingissä


Mieli Suomen Mielenterveys ry järjestää  23.9.-27.9.2019 yhteistyössä Suomen Mind-Body Bridging yhdistyksen kanssa kaksi huipputason seminaaria Mind-Body Bridging (MBB) -menetelmän käytöstä riippuvuuksien ja univaikeuksien hoidossa.

MBB-malli on transdiagnostinen eli lähestymistapaa voidaan käyttää erilaisten diagnosoitujen häiriöiden ja oireiden hoidossa. Ohjelmassa opitaan tunnistamaan kielteisiä, stressireaktiota ylläpitäviä ajatus- ja tunnereaktioita. Tietoisuustaitojen avulla (kuulo- ja tuntoaistimuksiin palaamalla) harjoitellaan katkaisemaan toimimattomia ja automaattisia keho-mielireaktioita. Näin päästään palaamaan luonnollisen toiminnanohjauksen tilaan, jossa voimavaramme ovat aidosti käytössämme.

Molemmat ohjelmat on hyväksytty USA:n käypähoitosuositusten kansalliseen rekisteriin vuonna 2015 (U.S. National Registry of Evidence-Based Programs and Practices, NREPP).

Addiktioseminaari (3pv) 23.-25.9.2019

 Mind-Body Bridging päihderiippuvuuden hoito-ohjelma 
The Mind-Body Bridging Substance Abuse Program, MBBSAP

Mind-Body Bridging: Riippuvuuksien hoidon teoriaa ja käytäntöä
Tässä kolmipäiväisessä seminaarissa opiskellaan Mind-Body Bridging -terapian ja Mind-Body Bridging (MBB) -tekniikoiden sovelluksia riippuvuuksien hoitoon ja kuntoutumisen edistämiseen.  MBB- harjoitukset sisältävät läsnäolevan, havainnoivan kehotietoisuuden sekä ajatusten ja tunteiden tunnistamisen taitojen harjoittelua. Lisäksi opitaan ymmärtämään paremmin toimintahäiriöisten keho-mielitilojen taustalla vaikuttavia psyykkisiä mekanismeja, jotka aiheuttavat addiktiivista käyttäytymistä.     

Tavoite 1: Opitaan Mind-Body Bridgingin eksistentiaalis-psykodynaaminen perusta, joka ohjaa MBB:n käyttöä riippuvuuksien hoidossa.
Tavoite 2: Opitaan, kuinka Mind-Body Bridging -terapia voi toimia hyödyllisenä lisänä perinteisempien riippuvuuksien hoito- ja kuntoutusohjelmien rinnalla.
Tavoite 3: Opitaan, kuinka MBB-taitoja voidaan käyttää retkahdusten estämisessä ja kuinka kyseisten taitojen käyttö voi auttaa toipumiskeskeisen elämäntavan omaksumisessa.

Seminaarissa on suomenkielinen tulkkaus.

Seminaari vastaa MBB-menetelmän 1. vaiheen koulutusta.

Uniseminaari (2pv) 26.-27.9.2019

Mind-Body Bridging uniohjelma
The Mind–Body Bridging Sleep Program, MBBSP

Mind-Body Bridging sovellus unen ja nukkumisen parantamiseen
Tässä kaksipäiväisessä seminaarissa opitaan miten Mind-Body Bridging -terapiaa ja Mind-Body Bridging (MBB) -tekniikoita sovelletaan unihäiriöiden hoitoon ja nukkumisen parantamiseen. MBB-harjoitukset sisältävät läsnäolevan, havainnoivan kehotietoisuuden sekä ajatusten ja tunteiden tunnistamisen taitojen harjoittelua. Lisäksi opitaan ymmärtämään paremmin levollista nukkumista häiritsevien keho-mielitilojen taustalla vaikuttavia psyykkisiä mekanismeja.     

Tavoite 1: Opitaan, kuinka tietyt huonosti toimivat mieli-kehotilat häiritsevät nukkumista.
Tavoite 2: Opitaan, kuinka Mind-Body Bridging -terapia voi olla hyödyllinen lisä perinteisempien unihäiriöiden hoitomuotojen rinnalla.
Tavoite 3: Opitaan, kuinka MBB-taidot voivat edistää palauttavaa unta ja nukkumista. 

Seminaarissa on suomenkielinen tulkkaus.

Kouluttajat:

Guy du Plessis on suorittanut Psykologian maisteritutkinnon Etelä-Afrikan Yliopistossa ja hän toimii tutkimusasiantuntijana Utahin valtionyliopiston I-System Instituutissa (I-System Institute for Transdisciplinary Studies at Utah State University). Hän on työskennellyt mielenterveystyön kentällä yli 19 vuoden ajan riippuvuuksien hoidon asiantuntijana, ohjelma- ja kliinisenä johtajana, ohjelman kehittäjänä, kouluttajana, tieteentekijänä ja tutkijana. Hän on kirjoittanut teokset:  "An Integral Guide to Recovery: Twelve Steps and Beyond", "An Integral Foundation for Addiction: Beyond the Biopsychosocial Model" ja hän on ollut mukana kirjoittamassa teosta "Mind-Body Workbook for Addiction: Effective Tools for Relapse Prevention and Recovery". Hän on myös julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita riippuvuuksien hoidon ja tutkimuksen alueelta sekä teoreettisesta psykologiasta ja filosofiasta. 

Kevin Webb on kliininen sosiaalityöntekijä, jolla on yli 30 vuoden kokemus vammaistyöstä, käyttäytymisen ohjaamisesta ja mielenterveystyöstä, perheväkivaltatyöstä, riippuvuuksien ja päihteiden väärinkäytön hoidosta, lastensuojelutyöstä sekä yli 25 vuoden kokemus kliinisen asiantuntijan työstä sekä lapsi- ja perheterapiatyöstä. Kevin on suorittanut psykologian kandidaatin tutkinnon Brigham Young yliopistossa, sosiaalityön maisteritutkinnon Utahin yliopistossa ja hän on myös sertifioitu Mind-Body Bridging -terapeutti. Hän on kouluttanut MBB:tä kliinikoille eri puolilla maailmaa mm USA:ssa, Kanadassa, Macaussa, Britanniassa, Puolassa, Sveitsissä, Etelä-Afrikassa ja Suomessa.  Vuodesta 2007 lähtien hän on toiminut MBB-terapiakoulutuksen ja sertifioinnin ammatillisten kriteerien komitean jäsenenä (the Board of Professional Standards for MBB Therapy training and certification). Utahin valtionyliopiston I-System Instituutin apulaisjohtajana hänen intohimonaan on auttaa toisia oppimaan ja hallitsemaan I-Systeemi -mallia ja MBB:tä!

Paikka:
Allergiatalon kongressikeskus, Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

Hinta:
Addiktioseminaari (3 pv) 23. - 25.9.2019 klo 9-16,  osallistumismaksu 620 € (alv 0 %)
Uniseminaari (2 pv) 26. - 27.9.2019 klo 9-16, osallistumismaksu 420 € (alv 0 %)

Addiktio- sekä Uniseminaari (5 pv) 23. - 27.9.2019 osallistumismaksu 890 € (alv 0 %)

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot:
Hanna Rauanheimo, etunimi.sukunimi@mieli.fi

Lisätietoa Mind-Body Bridging (MBB) menetelmästä löydät Suomen MBB-yhdistyksen sivuilta, täältä


Päivämäärä: 
Maanantai, 23 syyskuu, 2019 - 09:00 - Perjantai, 27 syyskuu, 2019 - 15:45