Siirry sisältöön

MIELI ry:n asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevista lakiesityksistä

MIELI ry pitää tärkeänä, että hallituksen esitys selkeyttää mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollon avopalveluissa.

MIELI ry tukee vahvasti lakiesitysten taustalla olevaa pyrkimystä poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa. Lakiesitys vahvistaisi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeusturvaa. Maksukaton kattavuuden laajentaminen vähentää sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien aiheuttamaavtaloudellista rasitusta ja helpottaa erityisesti moniongelmaisten henkilöiden ja lapsiperheiden tilannetta.

MIELI ry pitää tervetulleena, että perusterveydenhuollon avosairaanhoidon mielenterveyspalvelut ja SERI-tukikeskusten palvelut selkeästi määritellään maksuttomiksi. Tällä hetkellä perusterveydenhuollon avosairaanhoidon mielenterveyspalvelujen maksullisuus vaihtelee kunnittain, mikä asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan.

Sivua muokattu 2.7.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: