Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

MIELI ry tukee eduskunnan sivistysvaliokunnalle annetussa lausunnossaan valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon tavoitetta rakentaa Suomi, joka nojaa vahvaan koulutukseen, tutkimukseen ja sivistykseen. MIELI ry painottaa, että koulutuksen merkitys mielen hyvinvoinnille on kiistaton.

Koronakriisi on tehnyt näkyväksi koulutuksen merkityksen, ei pelkästään oppimiselle vaan myös psyykkiselle hyvinvoinnille. Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen tulee MIELI ry:n näkemyksen mukaan olla keskeinen tavoite varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, koska se luo perustan oppimiselle ja koko elämälle.

Väestön mielenterveyden osaamistasoa on tarpeen vahvistaa. Tämä on ratkaisevaa tavoiteltaessa työurien pidentämistä, työllisyysasteen nostamista ja kotouttamisen onnistumista.

Hallituksen koulutuspoliittisesta selonteosta puuttuu näkemys koulutusjärjestelmän merkityksestä väestön mielenterveydelle, ja katsomme että selontekoa tulisi tältä osin vahvistaa. MIELI ry pitää puutteena, että koulutusjärjestelmän muutosten mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi ei ole mainittu selonteossa. Oppimistulosten kääntäminen nousuun tulee tapahtua toimin, jotka samanaikaisesti tukevat hyvinvointia ja oppimista.

Sivua muokattu 18.8.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: