Siirry sisältöön

Inflaatio ja energiakriisi ovat 2022 heikentäneet rahan arvoa tavalla, jota ei ole nähty useaan vuosikymmeneen. Kun arjen kallistuminen heikentää kotitalouksien ostovoimaa, talousongelmat osuvat yhä useampaan.

Talousongelmat johtuvat monenlaisista syistä

Talousvaikeudet ovat monille arkea. Niiden taustalta voi löytyä hyvinkin erilaisia syitä: sairastuminen ja työkyvyttömyys, ylivelkaantuminen kuluttamisen vuoksi, elinkustannuksiin nähden riittämättömät tulot, inflaation aiheuttamat hintapaineet, tai yrittäjän ajautuminen konkurssiin.

Elämme kulutuskulttuurissa, joka kannustaa hyvin vahvasti kuluttamaan, ja jopa velkaantumaan. Suomalaisten velkaantumisaste onkin kohonnut viime vuosina jyrkästi. Yhä useammalla tulot ja menot eivät ole tasapainossa. Talousongelmia ja taloushuolia uusille, keskituloisillekin kotitalouksille ovat aiheuttavat vuodesta 2022 inflaatio, rahan arvon heikkeneminen ja energiakriisi.

Konkurssiin liittyy yrittäjälle monenlaisia taloushuolia, vaikka talouden kanssa olisi ollut kuinka tarkka ja huolellinen tahansa. Konkurssin mahdollisuus kuuluu aina yrittäjyyteen. Konkurssin tehneet tietävät, että kaikki liiketoimet eivät vain onnistu, eikä se ole rikos. Siitä huolimatta se voi aiheuttaa häpeää ja syyllisyyttä.

Puutteellinen toimeentulo ja taloudelliset vaikeudet vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla elämään ja mielenterveyteen. Siksi niiden kanssa ei kannata jäädä yksin.

Häpeä voi hidastaa avun hakemista

Vaikka talousvaikeudet ovat yleisiä ja ajankohtaisia, ne saattavat edelleen aiheuttaa häpeää, joka vaikeuttaa avunhakemista.

Pahimmillaan häpeä on niin voimakasta, että se estää hakemasta apua. Ahdistuksen, syyllisyyden, riittämättömyyden, huonommuuden ja kelpaamattomuuden tunteet saattavat lamaannuttaa tai aiheuttaa jopa paniikin kokemuksia. Ihminen saattaa hävetä paitsi talousvaikeuksia, myös itseään.

Käsittelemätön paha olo saattaa johtaa esimerkiksi masennukseen. Kuormittavien tunteiden purkaminen ja käsittely eri tavoin, kuten puhumalla, on tärkeää, jotta pääsee asiassa eteenpäin ja kohti uutta elämänvaihetta.

Taloutta voi seurata ja sopeuttaa eri tavoin

Pitkittyneet taloudelliset vaikeudet johtavat tarpeeseen seurata ja sopeuttaa omaa elintasoa uusien menojen ja tulojen mukaiseksi. Vaikka sopeutuminen voi tuntua ensin vaikealta, jopa mahdottomalta, se on kuitenkin pienempi paha kuin jatkuva ja kasvava stressi.

On mahdollista sopeutua eri tavoin, kuten alkaa seurata menoja ja vertailla hintoja säännöllisesti, sekä budjetoida tärkeimpiin menoihin raha etukäteen. Kulutusta on myös mahdollista kohtuullistaa eri tavoin kuten uusimalla sähkösopimus ja säästämällä energiaa, lopettamalla vähän käytettyjä nettitilauksia, hankkimalla vaatteita ja tavaroita vain tarpeeseen, tai muuttamalla pienempään asuntoon.

Uusi tilanne voi alkaa sopeutumisen jälkeen tuntua normaalilta, jopa hyvältä. On tärkeää yrittää laittaa asiat jonkinlaiseen kontekstiin ja pyrkiä elämään itsensä kanssa niin hyvää elämää kuin mahdollista.