Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Nuoren kriisin ymmärtäminen

...samaistuttavuus ja myötäkokeminen voivat olla vahvoja. Selviytymiseen vaikuttaa tällöin yksilöiden selviytymiskyvyn lisäksi ryhmän resilienssikyvykkyys eli kyky selviytyä ja tukeutua ryhmän jäseniin. Sillä, millaisen äkillisen kriisin kohteeksi nuori joutuu, on merkitystä...

Oppia kentälle ja elämään – hyvinvointitaidot urheilussa

...kuten kasvu asenne ja resilienssi, unelmointi- ja tavoittelutaidot, itsensä johtaminen sekä vastuunotto. Myönteisyyteen linkittyviä hyvinvointitaitoja ja suorituskykyä vahvistavia tekijöitä ovat tunnetaidot, onnellisuustaidot, itsepuhe, mielikuvaharjoittelu sekä optimaalinen mielentila. Läsnäoloon ja uppoutumiseen...

Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutus

Kieli- ja kulttuuritietoista mielenterveyden edistämistä Vaikuttaako maahanmuutto lapsen ja nuoren mielenterveyteen? Mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoisesti koulussa? Millaista on kulttuurisensitiivinen kohtaaminen? Näihin kysymyksiin pureudutaan sekä...

MIELI ry:n lausunto: Lapset ja nuoret tulee huomioida EU:n mielenterveysaloitteessa

...on erittäin ajankohtainen pyrkimys Euroopassa. Kansalaisten psykologisen resilienssin vahvistaminen on erityisen tärkeää Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi. MIELI ry kiittää komissiota mielenterveyden hahmottamisesta laaja-alaisena, eri aloja koskettavana ilmiönä. Aloitteessa tulee...

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset ennätyksellisen kysyttyjä

...lähes puolet enemmän kuin vuonna 2021. Suuren kysynnän vuoksi ohjaajakoulutuksia järjestettiin yhteensä 20 ylimääräistä koulutusta. Yksilöiden ja yhteisöjen resilienssin vahvistamiseksi Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia kohdennettiin myös haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille sekä...