Siirry sisältöön

Psykologi Marjo Lehtinen: ”Jos työn imua halutaan vahvistaa, on huolehdittava psykologisista perustarpeista” 

Mitä on työn imu ja kuinka sitä voi vahvistaa? MIELI ry:n työhyvinvointipäällikkö, psykologi Marjo Lehtinen kertoo.

”Työn imu on myönteinen tunne- ja motivaatiotila, joka auttaa työtehtävien hoitamisessa”, avaa Marjo Lehtinen.   

Työn imussa työntekijä ei edes välttämättä koe tekevänsä työtä, vaan toimii innostuksen, kiinnostuksen ja motivaation voimalla. Lehtisen mukaan työn imuun liittyy tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. 

”Tarmokkuuteen liittyy energinen olo, halu panostaa työhön, sinnikkyys ja ponnistelunhalu myös vastoinkäymisissä. Omistautuminen kumpuaa työn merkityksellisyydestä, haasteellisuudesta ja ylpeydestä omasta työstä. Uppoutumisen kokemus syntyy, kun on nautinto keskittyä ja paneutua työhön.” 

Työn imussa ei välttämättä edes koe tekevänsä työtä, vaan toimii innostuksen ja motivaation voimalla.

Työn imua ei kannata ajatella pysyvänä olotilana, vaan enemmänkin aaltoilevana. Omistautuneinkaan työntekijä ei voi aina mennä ja tehdä täysillä. Parhaimmillaan työn imu kuitenkin toistuu. 

Avainasemassa yhteisöllisyys, kyvykkyys ja autonomia 

Miten työn imua sitten voisi ruokkia? 

”Psykologisten perustarpeiden eli yhteisöllisyyden, kyvykkyyden ja autonomian toteutuminen on hyvinvoinnin perusta niin työssä kuin sen ulkopuolella, eikä ilman näitä päästä myöskään työn imuun”, Lehtinen kertoo.  

”Yhteisöllisyys syntyy välittämisen ja arvostuksen kokemuksesta. Kyvykkyyteen kuuluu sekä hallinnan ja aikaansaamisen tunne että mahdollisuus oppia ja kehittyä. Autonomia takaa riittävän itsenäisen päätöksenteon työhön liittyvissä asioissa.” 

Lehtisen mukaan tyytymättömyys työssä johtuu usein jonkin näiden osa-alueen puutteesta tai siitä, että jokin perustarve on korostuneempi kuin toinen. 

Palaute omasta työstä ehkäisee työuupumusta 

Lehtisen mukaan perustarpeiden toteutuminen vahvistaa myös työn merkityksellisyyttä, mistä syntyy hyvää vahvistava kierre. 

”Kun työ koetaan tärkeäksi, motivaatio työtä kohtaan kasvaa, samoin halu tehdä hyvin ja onnistua. Tämä taas ruokkii työntekijän työn ja mielen hyvinvointia”, Lehtinen sanoo. 

Kun työ koetaan tärkeäksi, motivaatio työtä kohtaan kasvaa ja halu onnistua. Se ruokkii mielen hyvinvointia.

Lisäksi sillä, kuinka työ on järjestetty, ovatko tavoitteet ja odotukset kaikilla selvillä, ja kuinka saa palautetta on iso merkitys. 

Omaa kokemusta työn imusta kannattaa pohtia 

”Toisilta saatu palaute omasta työstä on ehkä merkittävin yksittäinen tekijä työn imun taustalla. Samalla se ehkäisee uupumusta. Palaute on kuin peili, joka auttaa meitä näkemään, mikä on riittävästi”, sanoo Lehtinen. 

Lehtisen mukaan jokaisen kannattaa pohtia, kokeeko omassa työssään työn imua ja kuinka usein.  

”Työn imua voi pohtia myös Työterveyslaitoksen Työn imu -testin kautta. Se on osoittautunut luotettavaksi menetelmäksi työn imun tunnistamiseksi”, Lehtinen vinkkaa.  

Testaa, millainen työn imu sinulla on tällä hetkellä:


Mielenterveysosaamista Mieli työssä® -koulutuksista 

Työntekijöiden mielenterveysosaamista ja työyhteisön mieliystävällisyyttä vahvistavia Mieli työssä® -koulutuksia on saatavilla henkilöstölle lähi- ja etätoteutuksina sekä itseopiskeltavina verkkokoulutuksina. 

Koulutusten teemoja ovat mm. työ ja mielenterveys, stressi ja palautuminen, psykologinen turvallisuus, mielenterveyttä edistävä lähijohtaminen, resilienssi, tunteet työssä, aivoergonomia ja kognitiivinen kuormitus sekä esihenkilön mielenterveys. 

Sivua muokattu 14.5.2024


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: