Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Päihderiippuvuus vaikuttaa koko elämään

...jatkuu, vaikka siitä aiheutuu haittaa muulle elämälle, kuten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Myös runsaan päihteiden käytön fyysiset haitat voivat olla vakavia. Päihteet turruttavat tunteita Päihderiippuvuus on kokonaisvaltainen ongelma, jonka vaikutukset...

Mielenterveystyön rahoitusleikkaukset uhkaavat pandemiasta toipumista

...elämän kulun kaikissa vaiheissa. Hallitusohjelma, kansallinen vuoteen 2030 ulottuva mielenterveysstrategia, valtakunnallinen nuorisopoliittinen ohjelma, opetussuunnitelmien perusteet ja monet muut linjaukset painottavat mielenterveyttä edistäviä toimia. Julkisen talouden kestävyysvajeen kurominen umpeen, työllisyystavoitteiden saavuttaminen...

Familjens fungerande vardag

En väl fungerande och balanserad vardag har en rytm, rutiner, är förutsägbar, inneehåller lugn och ro och är flexibel. När vardagen fungerar är de centrala livsområden i balans och alla...

En bra vardag för barn. Loggbok för föräldrar

Loggbokens innehåll Loggboken öppnar upp begrepp som generationsöverbyggande, utvecklingsmiljöer, resiliens och gemensam förståelse. Loggboken tar upp hur föräldraskapet förändras när barnet utvecklas, olika känslor samt vilka saker en fungerande vardag...

Hur hjälper jag mitt barn?

...Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den....