Siirry sisältöön

Mitä on Hyvän mielen kunta?

Hyvän mielen kunta -hankkeessa pyrimme kehittämään vastauksia ja välineitä mielenterveyden edistämiseen yhdessä 28 hankekuntamme kanssa. Hanke on osa Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa. Minkälaisessa kunnassa on ihmisen hyvää elää?
Nainen kävelee puistossa.

Mitä on mielekäs arki? Miten kunta voi tukea mielen hyvinvointia osana laaja-alaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä? Osaammeko kunnissa tulkita mielenterveyttä osana hyvinvointia emmekä vain mielen pahoinvointina? Tuetaanko kunnissa yhdessä tekemistä ja monialaista yhteistyötä ja kumppanuuksia? Tunnistetaanko kunnissa mielenterveys- ja hyvinvointijohtamisen erityispiirteet? Ja tärkein kysymys: miten kuntia voidaan tukea tässä merkittävässä työssä?

Murros ja muutos ovat myös mahdollisuus. Hankkeen avulla voimme kehittää mielenterveyttä edistävää työtä.

Olemme saaneet rahoituksen tärkeään hankkeeseen tärkeään aikaan: monet mielenterveyden mittarit näyttävät huolestuttavia tuloksia ja monet maailmanlaajuiset ilmiöt kiihdyttävät pahoinvointia. Meidän on kehitettävä tapojamme toimia ja johtaa yhteistyössä ja pitkäjänteisesti. Vahvistava ja edistävä ote ja -ajattelu tarvitaan kiinteäksi osaksi kuntia ja niiden johtamista.

Elämme suurta murroksen aikaa ja meillä on meneillään Suomen historian suurin hallintouudistus eli SOTE-uudistus. Hyvinvointikenttä avataan ja rakenteet uudistetaan. Murros ja muutos ovat myös mahdollisuus ja Hyvän mielen kunta -hankkeen avulla voimme kehittää mielenterveyttä edistävää työtä ja tätä tukevaa hyvinvoinnin edistämistä.

Edistävään ja ehkäisevään työhön panostaminen on tärkeää

Mielenterveyttä on tutkitusti mahdollista vahvistaa ja mielenterveyden ongelmia ehkäistä. Mielenterveyden edistäminen ja häiriöiden ehkäisy ovat sekä kansanterveyden että kansantalouden näkökulmasta tärkeitä. Heikentyneen mielenterveyden kustannukset olivat noin 11 miljardia euroa vuodessa jo ennen koronapandemiaa. Niin inhimillisistä kuin taloudellisista syistä painopiste on vietävä kohti edistävää ja ehkäisevää työtä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ja osana sitä mielenterveyden edistäminen, on kuntien tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Kunnan kaikkien toimialojen toiminta vaikuttaa mielenterveyteen, kuten hyvinvointiin ja terveyteen laajemminkin. Siksi yksi toimiala tai toimenpide ei voi yksin saavuttaa vaikuttavia tuloksia. Tätä työtä ja yhteistyötä on tietoisesti johdettava.

Rakenteelliseksi tueksi tähän olemme yhdessä kuntien kanssa kehittäneet Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan. Tarkistuslistassa painottuvat kumppanuus, osallisuus, monialaisuus ja yhdessä tekeminen: mielekäs arki luodaan yhdessä. Kohderyhmänä ovat kuntien johto ja ammattilaiset. Tarkistuslista tukee mielenterveysjohtamista kunnissa, auttaa lisäämään mielenterveysosaamista ja ymmärtämään miten mielenterveyttä voi vahvistaa ja miksi se kannattaa.

Tarkistuslista kannustaa vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista on työtä kehystävä prosessikuvaus ja tapa kartoittaa, seurata ja vahvistaa kunnan mielenterveysjohtamista. Se kannustaa kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Tarkistuslista tukee kuntia strategisten linjausten tekemisessä, arvioimaan omaa tilannettaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.

Tarkistuslistan yhdessä täyttäminen ja työstäminen kasvattaa tietoisuutta kuntalaisten mielen hyvinvoinnin merkityksestä: hyvä mielenterveys on osa kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja hyvää mielenterveyttä voi systemaattisesti johtaa kunnassa. Tarkistuslista tukee kuntia lakisääteisissä tehtävissä. Tarkistuslistaa voi myös käyttää osana kunnan prosesseja, kuten hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen sekä strategian teossa.

Niin inhimillisistä kuin taloudellisista syistä painopiste on vietävä kohti edistävää ja ehkäisevää työtä.

Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysjohtamisen vahvistaminen ovat hankkeemme keskiössä ja kunnat sen keskeisimmät toimijat. Kiitoksia hankekunnillemme, että olette mukana. Teidän kanssanne kehitämme mielenterveyden edistämisen kokonaismallia ja -välineitä ja saamme yhdessä miettiä ja mallintaa sitä, mitä kaikkea se voisi olla.

Mielenterveyttä edistetään ja vahvistetaan yhdessä ja kunnat ovat tässä avainasemassa. Jo tämän syksyn aikana tulemme kutsumaan Suomen kunnat tutustumaan hankkeeseemme ja sen välineisiin avoimessa webinaarissa. Toivomme mallimme ja välineidemme toimivan myös tulevaisuudessa tukena tärkeässä työssänne. Hyvän mielen kunta – yhdessä luomme mielekkään arjen.

Ota yhteyttä


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: