Siirry sisältöön

Linnut liittyvät mielen hyvinvointiin

Englantilaistutkimuksen mukaan mielen hyvinvointi ja mielenterveysoireiden vähäisyys liittyvät lintujen esiintymiseen. Oleskeluun ympäristössä joka suosii lajirikasta linnustoa liittyy mielen hyvinvointia ja elämäntyytyväisyyttä. Yhteiskuntasuunnittelu joka suosii lintuja edistää myös ihmisten mielenterveyttä.

Nainen kävelee puistossa.

Mitä on Hyvän mielen kunta?

Hyvän mielen kunta -hankkeessa pyrimme kehittämään vastauksia ja välineitä mielenterveyden edistämiseen yhdessä 28 hankekuntamme kanssa. Hanke on osa Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa. Minkälaisessa kunnassa on ihmisen hyvää elää?

Lapinlahden lähde keväällä

MIVA-hanke

Hyvä mielenterveys on ensisijaisen tärkeä terveyden osa, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti toimintakykyymme yhteiskunnan jäseninä. Yksilöiden hyvästä mielenterveydestä koostuu hyvinvoivien ja kukoistavien yhteisöjen selkäranka. Onkin jo aika, että yhteiskunnallisissa päätöksissä otetaan paremmin huomioon niiden vaikutukset mielenterveyteen.

Nainen kävelee puistossa.

Hyvän mielen kunta

Hyvän mielen kunta on lähestymistapa, joka auttaa kuntaa vahvistamaan mielenterveyttä.

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista

Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää kuntien sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Tarkistuslista lisää tietoisuutta kuntalaisten mielen hyvinvoinnin merkityksestä sekä helpottaa strategisten linjausten tekemistä ja työskentelyn painopisteiden valintaa.