Siirry sisältöön

Linnut liittyvät mielen hyvinvointiin

Englantilaistutkimuksen mukaan mielen hyvinvointi ja mielenterveysoireiden vähäisyys liittyvät lintujen esiintymiseen. Oleskeluun ympäristössä joka suosii lajirikasta linnustoa liittyy mielen hyvinvointia ja elämäntyytyväisyyttä. Yhteiskuntasuunnittelu joka suosii lintuja edistää myös ihmisten mielenterveyttä.

Nainen kävelee puistossa.

Mitä on Hyvän mielen kunta?

Hyvän mielen kunta -hankkeessa pyrimme kehittämään vastauksia ja välineitä mielenterveyden edistämiseen yhdessä 28 hankekuntamme kanssa. Hanke on osa Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa. Minkälaisessa kunnassa on ihmisen hyvää elää?

Lapinlahden lähde keväällä

MIVA-hanke

MIVA-hanke kehitti vuosina 2022-23 mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointia julkiselle sektorille. MIELI ry toteutti pilottiarvioinnin Helsingissä ja tuotti järjestöoppaan mielenterveysvaikutusten arvioinnista.

Taimi kasvaa

Hyvän mielen kunta -hanke

Hyvän mielen kunta -hanke oli MIELI ry:n kansallista mielenterveysstrategiaa toteuttava hanke. Hanke toimi MIELI ry:ssä 2021-2023.

Nainen kävelee puistossa.

Hyvän mielen kunta

Hyvän mielen kunta on lähestymistapa, joka auttaa kuntaa vahvistamaan mielenterveyttä.

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista

Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää kuntien sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Tarkistuslista lisää tietoisuutta kuntalaisten mielen hyvinvoinnin merkityksestä sekä helpottaa strategisten linjausten tekemistä ja työskentelyn painopisteiden valintaa.