Gå till innehåll

Välbefinnande i kommunen

Främjandet av hälsa och välbefinnande är kommunernas uppgift nu och i framtiden. God psykisk hälsa är en del av en hållbar social och ekonomisk utveckling i kommunen. Välbefinnande i kommunen är ett tillvägagångsätt som hjälper kommunen att stärka den psykiska hälsan. God psykisk hälsa hos kommuninvånarna stärker kommunens livskraft och kommuninvånarnas förutsättningar för ett gott liv. Psykisk hälsa är en resurs för individer, familjer, samfund och samhälle och bidrar till social och ekonomisk utveckling.

Välbefinnande i kommunen: checklista

Checklistan för välbefinnande i kommunen är ett arbetsredskap för dem som ansvarar för och arbetar med att främja välbefinnande och hälsa i kommunen.