Gå till innehåll

Det är kommunernas uppgift att främja välbefinnande och hälsa. Efter social- och hälsovårdsreformen står kommunernas hälsofrämjande arbete inför nya utmaningar. Projektet ”Välbefinnande i kommunen” stödde kommunerna i deras hälsofrämjande arbete för psykisk hälsa. Ett centralt redskap är Mieli rf:s checklista för välbefinnande i kommunen. Projektet genomfördes tillsammans med 22 kommuner och tre välfärdsområden (Kajanaland, Österbotten och Norra Savolax) åren 2021-2023.

Strategi för psykisk hälsa 2020-2030.