Siirry sisältöön

Linnut liittyvät mielen hyvinvointiin

Englantilaistutkimuksen mukaan mielen hyvinvointi ja mielenterveysoireiden vähäisyys liittyvät lintujen esiintymiseen. Oleskeluun ympäristössä joka suosii lajirikasta linnustoa liittyy mielen hyvinvointia ja elämäntyytyväisyyttä. Yhteiskuntasuunnittelu joka suosii lintuja edistää myös ihmisten mielenterveyttä.

Luonnon kokemisen myönteiset mielenterveysvaikutukset on tutkittu ja tunnetaan hyvin. Asuinalueilla, joilla on vähän viheralueita, esiintyy enemmän psyykkistä kuormitusta, masennusta ja ahdistuneisuutta. Sen sijaan esteetön pääsy viheralueille ja vesistöön yhdistyy mielen hyvinvointiin. Yhteyttä lintujen esiintymisen ja mielenterveyden välillä ei kuitenkaan ole aiemmin tutkittu.

Arkiset lintujen kohtaamiset yhdistyvät mielen hyvinvointiin

Uusi englantilaistutkimus osoittaa, että arkiset kohtaamiset lintujen kanssa edistävät mielen hyvinvointia. Tutkimuksessa havaittiin, että ihmiset tunsivat olonsa itsevarmaksi, rentoutuneeksi, onnelliseksi, tarmokkaaksi ja he kokivat olevansa paremmin yhteydessä muihin ihmisiin sekä vähemmän ahdistuneiksi, kuormittuneiksi, masentuneiksi, yksinäisiksi ja väsyneiksi lintujen ollessa läsnä. Tämä kesti ainakin 8 tuntia.

Tutkimus toteutettiin älypuhelinsovelluksella, joka kahden viikon ajan keräsi 1292 tutkimukseen osallistujan itsearvioinnit olostaan. Samanaikaisesti osallistujat raportoivat kuulivatko vai näkivätkö he lintuja. Osallistujia tutkimukseen oli ympäri maailman, mutta suurin osa tuli Isosta-Britanniasta, EU-maista ja Yhdysvalloista.

Tulokset osoittivat osallistujien kokevan psyykkisen hyvinvointinsa olevan parempi, kun he kuulivat tai näkivät lintuja, erityisesti ollessaan ulkona. Yhteys lintujen ja mielen hyvinvoinnin välillä oli todettavissa sekä masennusta kokevilla osallistujilla että osallistujille ilman mielenterveyden häiriötä.

Linnuilla on itsenäinen yhteys mielen hyvinvointiin

Koska aiemmasta tutkimuksesta tiedetään, että oleminen luonnossa tai vesistön äärellä on yhteydessä mielen hyvinvointiin, tutkijat sulkivat pois nämä vaikutukset kysymällä osallistujilta, näkivätkö he kasveja tai olivatko he veden äärellä. Kun näiden yhteyksien vaikutus suljettiin pois tilastoanalyysissa, lintujen havaitsemisella oli edelleen itsenäinen yhteys mielen hyvinvointiin. Tutkijat sulkivat analyyseissaan pois monen muun tekijän, kuten sukupuolen, iän ja koulutuksen vaikutuksen. Lintujen havaitseminen oli yhteydessä mielen hyvinvointiin näistä tekijöistä huolimatta.

Lintuystävällinen ympäristö on myös mieliystävällinen

Tutkimuksen osallistujat olivat enimmäkseen nuoria aikuisia älypuhelinten käyttäjiä, joten tulosten yleistämisessä koko väestöön on oltava varovainen.

On toki mahdollista että hyvinvoivat henkilöt havaitsevat herkemmin lintuja, mutta tulokset ovat linjassa aiemman laajan eurooppalaisen väestötutkimuksen kanssa, jossa lintulajiston rikkauden mittaaminen ei perustunut itseraportointiin. Tutkimuksessa todettiin, että rikas linnusto liittyy elämään tyytyväisyyteen. Toisin sanoen ne, jotka asuivat alueilla, joilla lintujen monimuotoisuus oli suurempi, ilmoittivat olevansa tyytyväisempiä elämäänsä.

Mielenterveyttä voidaan edistää hyvällä yhteiskuntasuunnittelulla. Uusi tutkimustieto kertoo, että lintujen pesimäalueiden suojelu ja lintuystävällinen kaupunkirakenne, jossa vältetään suuria lasipintoja, ei ole pelkästään lajikadon estoa vaan myös mielenterveystyötä.  

Lähteet

Hammoud R, Tognin S, Burgess L, ym. Smartphone-based ecological momentary assessment reveals mental health benefits of birdlife. Sci Rep 12, 17589 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-20207-6 (avautuu uuteen välilehteen)

Methorst J, Rehdanz K, Mueller T, Hansjürgens B, Bonn A, Böhning-Gaese K. The importance of species diversity for human well-being in Europe. Ecological Economics 181, 106917 (2021) https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106917 (avautuu uuteen välilehteen)

Sivua muokattu 28.11.2022


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: