Siirry sisältöön
Pieni lapsi ja aikuinen nainen leikkipuistossa

Vanhemman vuorovaikutuksen ennustettavuus tukee lapsen kehitystä

Äidin tuottamien kuulo-, näkö- ja kosketusärsykkeiden ennustettavuus vuorovaikutustilanteessa vauvan kanssa on suojaava tekijä lapsen varhaiselle kehitykselle. Tutkimuksen mukaan se on yhteydessä lapsen parempiin itsesäätelytaitoihin viiden vuoden iässä.

Vanhahko nainen ja mies syksyisellä kävelyllä puutaloalueella

Helsinkiläisessä pitkittäistutkimuksessa masennusoireet liittyvät fyysisen terveyden riskitekijöihin ja kuolleisuuteen

Tuore väitöskirja tarkastelee Helsingissä syntyneiden masennusoireita ja niiden yhteyttä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ja kuolleisuuteen. Kuolleisuus oli yhteydessä masennusoireiden vaikeuteen: mitä enemmän masennusoireita, sitä suurempi ylikuolleisuus. Yhteydet fyysisen terveyden riskitekijöihin ja kuolleisuuteen olivat tutkimuksen mukaan riippuvaisia masennusoireiden tyypistä.

Yksinäisyyden siirtyminen vanhemmalta lapselle voidaan ehkäistä

Varhaisnuoruuden ihmissuhteita vahvistettaessa on kiinnitettävä huomiota lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen koulussa ja vanhemmuuden tukemiseen perheissä. Keskeistä on ehkäistä yksinäisyyden siirtyminen sukupolvelta toiselle.

Kaksi naista keskustelee ja tekee töitä

Nuoret naiset haluavat omien arvojensa mukaisen työelämän

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että nuoret naiset ovat jo opiskeluvaiheessa tietoisia valitsemansa alan arvoristiriidoista ja tekevät uraan liittyviä päätöksiä niiden perusteella jo ennen työelämään astumista.