Skip to content

Search

Narrow search results

.

Search results

Psykisk hälsa som livskraft -bok

...och stärka vår förmåga att klara oss. Det hjälper också om vi kan tala om frågor som tynger sinnet och har mod att vid behov söka utomstående hjälp. Vi kan...

Puhetta elämästä -kortit

Elämän ikävät yllätykset kuten vaikea loukkaantuminen, vakava tai parantumaton sairaus herättävät paljon tunteita sekä ajatuksia elämän merkityksellisyydestä ja rajallisuudesta. Asiasta puhuminen, omien ajatusten jakaminen ja kuulluksi tuleminen on tärkeää –...

En bra vardag för barn. Loggbok för föräldrar

Loggbokens innehåll Loggboken öppnar upp begrepp som generationsöverbyggande, utvecklingsmiljöer, resiliens och gemensam förståelse. Loggboken tar upp hur föräldraskapet förändras när barnet utvecklas, olika känslor samt vilka saker en fungerande vardag...

Hur hjälper jag mitt barn?

...Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den....

Familjens fungerande vardag

En väl fungerande och balanserad vardag har en rytm, rutiner, är förutsägbar, inneehåller lugn och ro och är flexibel. När vardagen fungerar är de centrala livsområden i balans och alla...