Mielenterveyden ensiapu -koulutukset

Mielenterveyden ensiapu -kursseilla vahvistetaan mielenterveystietoja ja -taitoja.

Mielenterveys on voimavara ja elämäntaitoja, olennainen osa hyvinvointia ja terveyttä, jota voi vahvistaa.

Mielenterveystaitoja ja -tietoja opiskellaan Mielenterveyden ensiapu -koulutuksissa. Koulutuksiin osallistui lähes 20 000 ihmistä 2017–2018. Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksessa tutustutaan siihen, mitä mielenterveys on ja mitä ovat sen suoja- ja riskitekijät. Muita teemoja ovat tunne- ja vuorovaikutustaidot, kriisit ja niistä selviytyminen sekä arjen hyvinvoinnista huolehtimisen taidot.

Mielenterveyden ongelmien tunnistaminen ja kriisitilanteessa auttaminen ovat kansalaistaitoja. Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutus tarjoaa tietoa mielenterveyden ongelmista ja antaa välineitä auttamiseen. Koulutuksessa käydään läpi tyypillisimmät mielenterveyden häiriöt ja niiden oireet, mukaan lukien neuvot avun tarpeen arviointiin ja avun hankkimiseen.  Tiedon lisääminen mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista vähentää myös niihin kohdistuvia ennakkoluuloja, purkaa stigmaa eli häpeäleimaa sekä muokkaa asenteita myönteiseen suuntaan.

Nuoren mielen ensiapu® -koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin vaikuttavia arjen haasteita ja ilmiöitä, kuten univaikeuksia, netin käyttöä ja koulukiusaamista. Koulutuksessa keskitytään erityisesti varhaiseen tunnistamisen ja auttamisen keinoihin.

Miten koulutuksiin voi osallistua?

Uusimmat koulutukset yhteyshenkilöineen löytyvät MIELI ry:n koulutukset -sivuilta >>

Lisäksi koulutuksista löytyy tietoa koulutuksia järjestävien organisaatioiden, kuten esimerkiksi kansalaisopistojen nettisivuilta.

Koulutusten kesto on 14 tuntia. Hinta on 40 – 110 euroa riippuen järjestäjästä. Haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille järjestetään ilmaisia koulutuksia.

Mielenterveyden ensiapu -koulutukset ovat kaikille avoimia. Ne on tarkoitettu kaikille Suomessa asuville, kansalaisille ja ammattilaisille. Koulutukset eivät kuitenkaan sovellu akuutissa kriisitilanteessa oleville. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen. 

Miten mielenterveyden ensiapuohjaajaksi voi kouluttautua?

Ohjaajakoulutuksiin voi osallistua peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen. Edellytämme ohjaajilta aiempaa kokemusta kouluttamisesta tai ryhmänohjaajana toimimisesta. Lisätietoja ohjaajakoulutuksista saa ottamalla yhteyttä Mielenterveysseuraan. Ohjaajakoulutukset ovat ilmaisia.

Koronan aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen MIELI ry ei järjestä kevään aikana MTEA-ohjaajakoulutuksia. Koulutukset on siirretty syksyyn 2021, joiden tarkemmista aikatauluista ilmoitellaan loppukevään aikana. 

Lue lisää ohjaajakoulutuksista

Lue lisää

Muualla verkossa

Hyvinvointiohjelma Oiva

Yhteystiedot

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki