Arviontitutkimus: Mielenterveysseuran varhaiskuntoutuksella monia myönteisiä vaikutuksia

Uutiset

Ryhmien keskeisin anti oli laaja käytännönläheinen vertaistuki, jaksamisen vahvistuminen, tulevaisuuden uskon lisääntyminen sekä ongelmien ja menetysten sanallinen käsittely, mikä mahdollisti kokemusten jakamisen.

 

Suuri osa varhaiskuntoutusryhmiin osallistuneista koki myös, ettei olisi saanut vastaavaa apua ja tukea mistään muualta.  Esimerkiksi itsemurhan tehneiden läheiset ja varsinkin lapset eivät tapaa kohtalotovereitaan tavallisessa kanssakäymisessä, eikä virallinen kuntoutusjärjestelmä tarjoa heille juuri mitään apua.

 

Jo pääsy kuntoutusryhmään ja tiedon saaminen kriisistä, sen vaikutuksista elämään ja selviytymisestä koettiin erittäin merkittäväksi. Eniten kuntoutusryhmät vaikuttivat osallistujien psyykkiseen kuntoon, sen sijaan niillä ei ollut merkittävää vaikutusta fyysiseen terveydentilaan. Myös sosiaalinen toimintakyky ja yleinen vireystila paranivat. Kokonaisuudessaan Mielenterveysseuran varhaiskuntoutus laajentaa osaltaan kolmannen sektorin osallistavaa kuntoutustyötä ja kuntoutuskansalaisuuden merkitystä.

 

Varhaiskuntoutuksen vaikutustutkimusta johti arviointi- ja kehittämispäällikkö Janne Jalava Kuntoutussäätiöstä. Arviointi kohdistui kymmeneen varhaiskuntoutusryhmään, jotka olivat lähes kaikki täysin erilaisia. Erilaisuus liittyi muun muassa ikään, sukupuoleen ja koettuun kriisiin. Mukana oli esimerkiksi itsemurhan tehneiden läheisten ryhmiä, henkirikoksen uhrien läheisten ryhmä ja ikäihmisten Hyvä mieli -ryhmät. Ryhmiin osallistuneiden ihmisten tilannetta verrattiin prosessin alussa ja lopussa.

 

Näin kuvaa yksi kuntoutusryhmään osallistunut ryhmän vaikutuksia.

 

”En enää ajattele, että meitä on olemassa minä ja lapset. Ajattelen, että tämä on perhe. Puolison menettämisen alkaa hyväksyä. Me ollaan istuttu suunnilleen samanikäisten leskien kanssa yhdessä pöydän ympärillä ja joskus jatkettu istumista epävirallisesti vielä iltaisin nuotion ääressä. On itketty ja naurettu yhdessä. Kurssin loppua kohti nauru on selkeästi voittanut itkun…”

 

Suomen Mielenterveysseuran varhaiskuntoutuksen arvioinnin tulokset julkistetaan ”Voimauttavaa vertaistukea vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä” -seminaarissa 3.12. klo 15.00 Folkhälsanin auditoriossa, Topeliuksenkatu 20, Helsinki.

 

Tervetuloa!      


Lisätietoja                                           

                                     

Viestintäjohtaja
Tarja Heiskanen 

Suomen Mielenterveysseura                                             

gsm 040 5229 744                                                                   


Varhaiskuntoutuspäällikkö
Reija Narumo

Suomen Mielenterveysseura     

gsm 040 5558 491

s-postiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)mielenterveysseura.fi

Takaisin