Innostusta, oivalluksia ja arvokkaita kohtaamisia harjoittelussa MIELI ry:ssä

Uutiset

Nea Alasuutari oli keväällä 2019 harjoittelijana MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Mielenterveyden edistämisen osaston lasten ja nuorten tiimissä. Parasta harjoittelussa oli monipuoliset ja innostavat työtehtävät sekä kohtaamiset työkavereiden kanssa.


Nea opiskelee Helsingin yliopistossa kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Koulutukseltaan hän on varhaiskasvatuksen opettaja.

Harjoittelun aikana Nea pääsi osallistumaan monipuolisesti erilaisiin lasten ja nuorten tiimin tehtäviin. Nealla ei ollut aiempaa kokemusta järjestötyöstä, joten yhdeksi antoisimmista asioista harjoittelussa Nea koki juuri järjestötyön monipuolisuuteen tutustumisen.

”Minut on otettu todella hyvin kaikkeen mukaan. En osannut odottaa, että pääsen olemaan näin monessa asiassa mukana, kun tulin harjoitteluun.”

MIELI ry:hyn Nea oli aiemmin tutustunut kandidaatintutkielmaa tehdessään ja päätti siksi ottaa yhteyttä järjestöön.

”Tulin avoimin ja odottavaisin mielin harjoitteluun. MIELI ry oli minulle ennestään jossain määrin tuttu, mutta en tiennyt millaisia koulutuksia täällä järjestetään ja miten laajaa järjestön toiminta ylipäätään on. Harjoittelun alussa olin uusille työntekijöille tarkoitetussa infotilaisuudessa, silloin minulle kirkastui, miten paljon täällä tehdään. On kriisikeskustoimintaa, rikosuhripäivystys, kansalaistoiminnot ja mielenterveyden edistämisen osasto. ”

MIELI ry tarjoaa koulutuksia ja materiaaleja sopimaan varhaiskasvatukseen ja jokaiselle koulutasolle. Joka vuosi järjestö kouluttaa noin 3000 - 4000 kasvattajaa. Myös MIELI ry:n suuri koko yllätti Nean: melkein 130 työntekijää!

Harjoittelunsa aikana Nea on osallistunut Lapsen mieli, Hyvää mieltä yhdessä ja Hyvän mielen koulu -koulutuksiin sekä päässyt järjestämään lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen syventävää seminaaria. 

”Koulutuksissa olen päässyt kartuttamaan omaa tietotaitoani lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä. Minulle on kirkastunut muun muassa tunne-, tietoisuus- ja ihmissuhdetaitojen opettelun tärkeys sekä se, miten vahvasti mieli ja keho ovat kytköksissä toisiinsa."

Nea on myös osallistunut koulutuksien ja erilaisten materiaalien ideointiin ja suunnitteluun sekä laatinut raportteja koulutuksista saatujen palautteiden pohjalta. Harjoitteluun on myös mahtunut paljon palavereita, yksikön suunnittelupäivä, koulutusohjaajien verkostopäivä ja muita tapahtumia. Kevään aikana Nea on kirjoittanut gradua ja tehnyt psykologian sivuaineopintoja harjoittelun ohessa.


Nea on päässyt harjoittelun aikana osallistumaan koulutusten sekä materiaalin suunnitteluun ja ideointiin

Valmiuksia työelämään ja oppia elämänhallintaan

Harjoittelun ansiosta Nea kokee saaneensa arvokasta työkokemusta ja työelämätaitoja. Myös mielenterveystyön merkitys on kirkastunut hänelle. Harjoittelu on auttanut Neaa hahmottamaan mahdollisia urapolkuja ja avannut silmiä erilaisille mahdollisuuksille.

”Koen syventäneeni erityisosaamistani mielenterveyden edistämisestä. Olen saanut myös paljon valmiuksia työelämään sekä kentälle ja kehittämistehtäviin.”

Erityisen arvokkaaksi Nea kokee kaikki työkaverien kanssa jaetut oivallukset, keskustelut ja kohtaamiset. Nean yllätti se, miten monesta eri taustasta MIELI ry:n työntekijät ovat. Jokaisella on ollut omanlaisensa reitti järjestömaailmaan.

Nea toivoisi, että MIELI ry:n työ olisi vielä näkyvämpää, sillä aihe on erittäin tärkeä.

”Lukuisat tutkimukset todistavat ensimmäisten elinvuosien olevan lapselle äärimmäisen merkityksellisiä. Pohja mielenterveydelle luodaan lapsena ja siksi varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät ovat hyvin tärkeässä asemassa lapsen kehityksen tukemisessa.”

Työtehtävät Nea on kokenut hyvin innostaviksi ja motivoiviksi. ”Minulle on herännyt vahva sisäinen motivaatio mielenterveyden ja laajemmin hyvinvoinnin edistämiseen. Olen huomannut uppoutuvani täysin työtehtäviini.”

”Erityisesti minulle on jäänyt mieleen yhdessä koulutuksessa kuulemani puheenvuoro. Se oli niin aito ja koskettava, että itsekin liikutuin.”

Myös henkilökohtaiseen elämään Nea kokee saaneensa eväitä harjoittelusta.

”Olen oppinut hallitsemaan stressiä ja olen ymmärtänyt mistä kaikesta mielenterveys koostuu”.

Esimerkiksi Mielenterveyden käsi, ja siihen liittyvät lisämateriaalit, joiden kehittämisessä Nea oli itsekin mukana, hän kokee hyvin hyödyllisiksi ihan jokaiselle.

”Olen ottanut niistä oppia omaan elämääni ja olen huomannut, että voin jopa paremmin. ”

Lämmin suositus kaikille järjestötyöstä kiinnostuneille!

Nean mielestä kolme kuukautta on harjoittelulle sopiva aika. Siinä ajassa oppii talon tavoille. Kääntöpuolena on, että siinä ajassa ihmissuhteetkin ehtivät syventyä, ja jo pian harjoittelu loppuukin eikä työkavereita enää näe joka päivä.

”Haluan kiittää kaikkia kuluneista kuukausista. Teette arvokasta työtä täydellä sydämellä.”

Tulevaisuuttansa pohtivia Nea haluaa kannustaa rohkeasti pohtimaan, mikä on itselle tärkeää. Jo opintojen aikana kannattaa miettiä mahdollisia työpolkuvaihtoehtoja. ”Olkaa kiinnostuneita erilaisista asioista ja tutustukaa rohkeasti ihmisiin! Uskon vahvasti, että omalla motivaatiolla ja innolla pääsee pitkälle.”

TEKSTI JA KUVAT: LEENA KASURINEN

Lue lisää

Takaisin