”Kun elämä heittelee, mielenterveys on voimavara, jonka avulla voi selvitä”

MIELI ry:n Tiina Lumijärvi kertoo, miksi mielenterveys on tärkeää ja miten sitä voi vahvistaa.


Tiina Lumijärvi MIELI ry:stä.

Mitä mielenterveys on?

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila ja erottamaton osa terveyttä. Hyvän mielenterveyden tunnusmerkki on esimerkiksi se, että olemme jotakuinkin tyytyväisiä elämäämme ja koemme sen merkityksellisenä.  Tunnistamme myös omat vahvuutemme ja kykymme. Lisäksi tulemme juttuun itsemme ja toistemme kanssa, ja pystymme osallistumaan yhteisön toimintaan. Myös se, että pystymme joustamaan ja venymään elämän muutoskohdissa, kertoo mielenterveydestä.

Miksi mielenterveys on tärkeää?

Tarvitsemme mielenterveyttä koko elämän ajan. Niin elämä itsessään kuin mielenterveyskin muuttuu ja vaihtelee. Harva meistä säästyy stressiltä, ajoittaisilta uniongelmilta tai ahdistukselta. Pettymykset ja menetykset ja vaikeudet ihmissuhteissa ovat osa elämää, ja ne kuormittavat mieltä. Myös mielenterveyden ongelmat ovat ihan tavallisia, ja jokainen kohtaa niitä jossain vaiheessa elämää. Kun elämä heittelee, mielenterveys on se voimavara, jonka avulla vaikeuksista on helpompi selvitä.

Mielenterveys koskettaa koko yhteiskuntaa, sillä sen olosuhteet vaikuttavat mielenterveyteen joko sitä vahvistaen tai horjuttaen. Siksi myös päätöksenteossa on pidettävä mielessä päätösten vaikutukset mielenterveyteen.

Tällä hetkellä mielenterveyden häiriöihin liittyvät kustannukset ovat huomattava taloudellinen kulu yhteiskunnassa. Satsaamalla ennaltaehkäiseviin ja mielenterveyttä edistäviin toimiin säästämme pitkällä tähtäimellä euroja sekä vähennämme inhimillistä kärsimystä.

Miten mielenterveydestä voi pitää huolta tai miten sitä voi vahvistaa?

Mielenterveyttä voi vahvistaa, ja siitä voi pitää huolta. Mielenterveyttä voi treenata niin kuin fyysistä kuntoakin treenataan. Mielenterveyden vahvistaminen on arkisia toimia: huolehditaan arjen rytmistä, pidetään yhteyttä toisiin ihmisiin ja tehdään itselle mieluisia asioita. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja rauhoittumisen taitoja harjoittelemalla voidaan vahvistaa mielenterveyttä. Tärkeää on myös oma asennoituminen elämään. Voidaan puhua uskon ja luottamuksen vahvistamisesta. Elämä on kuitenkin suurimmaksi osaksi arkea, joten mielenterveystaidot ovat myös elämän realiteettien ymmärtämistä.

Miten kannattaa toimia, jos mielenterveyden kanssa tulee ongelmia?

Me kaikki kohtaamme elämämme aikana haasteita ja vaikeita tilanteita. Saatamme huolestua läheisemme puolesta. Näissä tilanteissa on tärkeää ottaa huoli puheeksi, ja kysyä esimerkiksi, mitä toiselle oikeasti kuuluu. On myös tärkeää pysähtyä kuuntelemaan, mitä toinen vastaa. Neuvojen ja ohjeiden antamista olisi ehkä hyvä välttää siinä tilanteessa. Läsnäolo ja kuuntelu riittävät. Haastavissa tilanteissa pysähtyminen on ylipäätään tärkeää.

Toisaalta voimme pysähtyä oman itsen kanssa, toisaalta on hyvä etsiä joku läheinen ihminen, jonka kanssa voi pysähtyä ja jakaa huolen. Usein asian jakaminen jonkun toisen kanssa helpottaa ja selkeyttää omia ajatuksia ja tilannetta. Toinen voi tuoda tilanteeseen uusia näkökulmia, ja yhdessä voi miettiä myös ulkopuolisen avun tarvetta, jos tilanne vaatii.

Mitä ovat mielenterveystaidot?

Mielenterveystaidot ovat arkisia taitoja, esimerkiksi miten kohtaamme ja olemme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Mielenterveystaitoihin kuuluvat myös esimerkiksi arjen rytmistä huolehtiminen, omien vahvuuksien hahmottaminen, itsensä kuunteleminen, tunteiden ja tilanteiden käsitteleminen, sekä taito selviytyä haastavista elämäntilanteista. Mielenterveystaitoihin kuuluu se, että elää omien arvojen mukaista elämää, ja joskus se vaatii vaikeitakin päätöksiä ja muutoksia elämään.

 

Yhteystiedot

Sirpa Väänänen
Suunnittelija
Hyvän mielen työpaikka -merkki ja Yrittäjäkilta-toiminta Mielenterveyden edistämisen osasto

+358 40 6791 501Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Tiina Lumijärvi
Päällikkö, Aikuistyön yksikkö
Asiantuntija, Työelämä ja Mielenterveyden ensiapukokonaisuus

+358 40 652 7880Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki