Kohtaa ja tue – Maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu KOTU

Tutkimuksissa on havaittu, että pakolaisuuteen liittyy useita mielenterveyden riskitekijöitä, eikä mielenterveyden häiriöistä kärsiville maahanmuuttajille ole riittävästi palveluja. Pitkäaikaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on havaittu, että usein traumatisoituneiden ja voimakkaasti oireilevien asiakkaiden kohtaaminen koetaan haastavaksi. Näiden tekijöiden sekä 2015 tapahtuneen koko Eurooppaa koskettaneen pakolaisaallon pohjalta Suomen Mielenterveysseura haki ja sai rahoitusta Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta KOTU, kohtaa ja tue - maahanmuuttajan mielenterveyden tueksi -hankkeeseen.

KOTU-hankkeen taustalla on Suomen Mielenterveysseuran rekisteröimä tavaramerkki, Mielenterveyden ensiapu, minkä keskeisiin rakenteisiin hanke pohjaa. KOTU -koulutus tulee osaksi Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu -kokonaisuutta. Koulutusmallin tarkoitus on vahvistaa työssään ja yhteisöissään maahanmuuttajia kohtaavien työntekijöiden ja muiden toimijoiden mielenterveysosaamista ja sen edistämistä. KOTU -koulutusta markkinoidaan kuntiin, järjestöihin ja muille maahanmuuttajien kanssa työskenteleville tahoille. Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää tai tilata koulutuksen esimerkiksi työyhteisöösi, ole mieluusti yhteydessä (yhteystiedot alla)!

Koulutus pohjautuu erityisesti MTEA2 -koulutuksen sisältöihin, ja erityisenä painoarvona on vahvistaa toimijoiden valmiuksia kohdata, tukea, ymmärtää ja ottaa puheeksi mielenterveyden häiriöistä kärsiviä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

Koulutusmallin rakenne

KOTU-peruskoulutus on kestoltaan 14 h (á 45 min), joka yleisimmin toteutetaan kahden päivän kestoisena. Koulutukseen kuuluu jokaiselle osallistujalle Mielenterveys elämäntaitona - Mielenterveyden ensiapu 1 -kirja. Kirja sisältyy osallistumismaksuun.

Lisäksi Suomen Mielenterveysseura kouluttaa KOTU-ohjaajia yhden päivän mittaisella syventävällä, maahanmuuttajien mielenterveyteen keskittyvällä kurssilla. KOTU-ohjaajaksi voi hakeutua, mikäli on suorittanut MTEA2 -koulutuksen sekä MTEA1- tai MTEA2-ohjaajakoulutuksen. KOTU-ohjaajakoulutuksen käytyään ohjaajat voivat tarjota paikkakunnillaan kahden päivän (14h) mittaista KOTU, kohtaa ja tue - maahanmuuttajien mielenterveyden tueksi -koulutusta.

Näillä verkkosivuilla tiedotetaan uusista koulutuksista ja niiden aikatauluista.