Monikulttuurisuus

Suomi oli pitkään maastamuuttomaa, mutta lisääntyneen maahanmuuton myötä Suomesta on muuttunut monikulttuuriseksi. Suomeen muutetaan esimerkiksi perhesiteiden, työn- ja opiskelun vuoksi, mutta myös pakolaisina turvaan vaikeista elinoloista.

Maahanmuutto on aina suuri elämänmuutos ja uuteen maahan asettuminen vaatii aikaa ja sopeutumista. Erityisesti pakolaisilla on usein taustallaan vaikeita tapahtumia ja menetyksiä, eikä kotimaasta lähteminen ole ollut oma tahto. Nämä kokemukset pysyvät mielessä pitkään ja vaikuttavat kokonaisvaltaisesti vointiin myös uudessa maassa.

Mielenterveydestä puhuttaessa kulttuureissa ja käsitteissä on eroja. Kulttuurieroista huolimatta mielenterveys on universaali asia ja mielenterveyden edistäminen sekä hyvinvointi koskettavat kaikkia. Maahanmuuttajataustaisten kohdalla mielenterveyden edistäminen ja tuki auttavat asettumisessa uuteen yhteiskuntaan sekä elämän jatkamisessa eteenpäin suuresta elämänmuutoksesta huolimatta.

Suomen Mielenterveysseura on ollut edelläkävijä maahanmuuttajien mielenterveyspalveluissa ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat saaneet kriisiapua SOS-kriisikeskuksesta jo 25-vuoden ajan. Kriisivastaanotolle voi hakeutua kuka tahansa oleskelusta, kielitaidosta ja elämäntilanteesta riippumatta. Tarvittaessa keskustellaan tulkin välityksellä.

Suomen Mielenterveysseurassa järjestetään myös tasapainovalmennusryhmiä traumatisoituneille maahanmuuttajille, jotka ovat psykoedukaatioryhmiä traumaoireiden hallintaan.

Pitkään jatkuneet konfliktit eri puolilla maailmaa ovat johtaneet siihen, että miljoonia ihmisiä on joutunut pakenemaan omasta kotimaastaan. Myös Suomessa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrät ovat nousseet lyhyessä ajassa merkittävästi. Tämä asettaa uudenlaisia tarpeita pakolaisten vastaanottoon, aina majoittamisesta arkipäivän elämään ja tukemiseen.

Suomen Mielenterveysseura on saanut paljon koulutus- ja konsultaatiopyyntöjä pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden riskitekijöistä sekä turvapaikanhakijoiden mielenterveyden tukemisesta. Tästä syystä kokosimme käytännön tietoa oppaaseen, josta toivomme olevan apua niille, jotka toimivat maahanmuuttajien parissa eri vaiheissa.

Lue lisää

Maahanmuutto on iso elämänmuutos
Tasapainovalmennusryhmät
Kriisiapua maahanmuuttajille
KOTU, kohtaa ja tue - maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu
Opas maahanmuuttajien parissa toimiville
George Sarpong: "Aloitin tyhjästä kerta toisensa jälkeen"
Manoel Pinto: ”Pilke silmäkulmassa on voimavarani”