Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa -hanke

Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020Euroopan unioni – Euroopan sosiaalirahasto

Mielenterveysseurassa edistetään maahanmuuttajien mielen hyvinvointia ja osallisuutta vuosina 2018-2020 MIOS -hankkeen voimin. Tällä toiminnalla tavoitellaan myös syrjäytymisen ehkäisyä. Toiminta hankekauden aikana koostuu Mielenterveysseuran Hyvinvointitreenit®- ryhmätoimintamallin räätälöimisestä yhdessä maahanmuuttajien kanssa vastaamaan erityisesti heidän tarpeitaan. Samalla luodaan vertaistukea, kuullaan kokemusasiantuntijoita, tutustutaan omaan alueeseen ja kehitetään mielekästä toiminnallista ryhmätoimintaa.

Hyvinvointitreenit® -ryhmätoiminta nykyisellään koostuu ryhmätoimintoihin osallistuvien alkuhaastattelun lisäksi 11 tapaamisesta, joiden sisältönä on mm. henkilökohtaiset hyvinvointikartat, tutustuminen paikalliseen liikuntatarjontaan, musiikin merkityksen pohdintaa, kuvataide ja kulttuuri, terveellinen ruokavalio, aterian valmistusta ja ruokailua yhdessä, tutustumiskäynti hyvinvointiin liittyvään tapahtumaan. Räätälöityjä Hyvinvointitreenit® -ryhmiä toteutetaan siten, että vertaisryhmien (maahanmuuttajuus) vetäjinä toimii vapaaehtoistoimijapari, jossa toisena ohjaajana on Suomeen jo kotoutunut maahanmuuttaja ja toisena paikallisen mielenterveysseuran kantasuomalainen vapaaehtoinen. Ryhmissä käytetään mahdollisuuksien mukaan taide- ja liikuntalähtöisiä menetelmiä.

Keskeisenä osana toimintaa on myös selkokielisen digitaalisen oma-apuohjelma kehittäminen Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu® -mallista. Tavoitteena on kääntää valmistunut oma-apuohjelma myös englanniksi ja arabiaksi. Lisäksi maahanmuuttajia aktivoidaan joko ryhmäläisten joukosta, etsivällä työllä tai kriisikeskusten asiakkuuksien kautta osallistumaan pienimuotoisimpiin avoimiin ryhmiin, jossa hyödynnetään taide- ja liikuntalähtöisiä menetelmiä. Toimijat voivat myös osallistua vuosittaisten, paikallisten mielenterveysseurojen toteuttamien Mental Health Art Week (MHAW) -tapahtumien järjestämiseen. Näiden tapahtumien ohella ryhmäläisiä aktivoidaan ja kannustetaan luonnossa liikkumiseen järjestämällä paikallisissa mielenterveysseuroissa Hyvän mielen metsäkävelyitä ja muuta luontoliikuntaa.

Lue lisää

Maahanmuutto on iso elämänmuutos
George Sarpong: "Aloitin tyhjästä kerta toisensa jälkeen"
Manoel Pinto: ”Pilke silmäkulmassa on voimavarani”
KOTU, kohtaa ja tue - maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu

MIOS-blogisarja

Mielenterveysseurat polkaisevat liikkeelle maahanmuuttajien osallisuuden edistämisen
TOIVO-ryhmässä parasta on puhuminen toisten kanssa
Maahanmuuttajien kriisiavussa ihminen kohdataan ihmisenä

Yhteystiedot

Johannes Parkkonen
Nuorisotoiminnan päällikkö
Mielenterveys kasvuympäristöissä

+358 400 402 130Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjo Nurmi
Suunnittelija
Kansalaistoiminnot

+358 40 670 5494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki