MIOS – Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa

Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020Euroopan unioni – Euroopan sosiaalirahasto

Mielenterveysseurassa edistetään maahanmuuttajien mielen hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä MIOS -hankkeen voimin 2018–2020.

Hanke räätälöi  Mielenterveysseuran Hyvinvointitreenit®- ryhmätoimintamallin yhdessä maahanmuuttajien kanssa vastaamaan heidän tarpeitaan. Siinä luodaan myös vertaistukea, kuullaan kokemusasiantuntijoita, tutustutaan omaan alueeseen ja kehitetään mielekästä toiminnallista ryhmätoimintaa.

Maahanmuuttajien TOIVO-ryhmät

TOIVO-ryhmissä vahvistuu osallistujien ymmärrys mielenterveyden yhteydestä tapohin ja tottumuksiin sekä hyvinvointiin ja elämään. Ryhmän osallistujat saavat vertaistukea ja mielekästä tekemistä sekä tutustuvat mielen hyvinvointiin ja omaan alueeseensa asiantuntevassa ohjauksessa. Samalla edistetään osallistujien kotoutumista.

Digitaalinen oma-apuohjelma kotoutumisen avuksi

Digitaalinen ohjelma tuo avun lähemmäksi ja edistää oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa ja ehkäisee heidän syrjäytymistään. Selkokielinen oma-apuohjelma pohjautuu Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu® -koulutusten sisältöön. Tavoitteena on kääntää oma-apuohjelma ainakin englanniksi ja arabiaksi.

Lisäksi maahanmuuttajia aktivoidaan joko ryhmäläisten joukosta, etsivällä työllä tai kriisikeskusten asiakkuuksien kautta osallistumaan pienimuotoisimpiin avoimiin ryhmiin, jossa hyödynnetään taide- ja liikuntalähtöisiä menetelmiä. Toimijat voivat myös osallistua vuosittaisten, paikallisten mielenterveysseurojen toteuttamien Mental Health Art Week (MHAW) -tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi ryhmäläisiä aktivoidaan ja kannustetaan luonnossa liikkumiseen järjestämällä paikallisissa mielenterveysseuroissa Hyvän mielen metsäkävelyitä ja muuta luontoliikuntaa.

Lue lisää

MIOS-blogisarja

Yhteystiedot

Emilia Frantsi
Toiminnanohjaaja
MIOS-hanke, Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurillisessa Suomessa

+358 40 662 9022Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Johannes Parkkonen
Projektipäällikkö
MIOS-hanke, Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa

+358 400 402 130Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjo Nurmi
Projektisuunnittelija
MIOS-hanke. Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa.

+358 40 670 5494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki