TOIVO-ryhmät

 

Mielenterveyttä voi vahvistaa. Tee, tunne, oivalla – TOIVO – ryhmätoiminnan malli perustuu Suomen Mielenterveysseuran Hyvinvointitreenit–malliin. Tee, tunne, oivalla on sovellettu tästä mallista maahanmuuttajien tarpeisiin soveltuvammaksi. Näissä TOIVO-ryhmissä vahvistetaan osallistujien ymmärrystä mielenterveyden yhteydestä muuhun hyvinvointiin ja elämään, tapoihin ja tottumuksiin toiminnallisen tekemisen ja kevyen keskustelun avulla. Ryhmän osallistujat saavat vertaistukea ja mielekästä tekemistä sekä tutustuvat mielen hyvinvointiin ja omaan alueeseensa asiantuntevassa ohjauksessa.

TOIVO-ryhmätoiminnan malli perustuu kahdeksaan tai yhdeksään tapaamiskertaan, joissa jokaisessa on oma teemansa:

  • Aloitustapaaminen
  • Oman hyvinvoinnin kartoitus
  • Minun elämä
  • Liike ja keho hyvinvoinnin lähteenä
  • Retki luontoon tuo rauhaa
  • Hyvä arki ja arjen valinnat
  • Liikunta tuo hyvää oloa
  • Tunteet ja vaikeat elämäntilanteet
  • Päätöskerta

Teema määrittelee sen, mitä asioita olisi hyvä tapaamiskerralla käsitellä ja mitä harjoituksia sen tapaamisen sisällä voi esimerkiksi tehdä. Ryhmien ohjaajia kuitenkin kannustetaan käyttämään rohkeasti omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan ryhmien vetämisessä, jotta mielekkäiden toimintaideoiden annetaan lentää. Ryhmiä ohjaavat Suomen Mielenterveysseuran ja paikallisten mielenterveysseurojen koulutetut vapaaehtoiset tai työntekijät. Ryhmässä on aina kaksi ohjaajaa.

Pikku-TOIVO tutustuttaa mielen hyvinvoinnin pariin

Kaipaako ryhmäsi TOIVOA, mutta aika ei riitä pidempään kahdeksan kerran malliin? Pilotoimme myös lyhyempää, 3-4 tapaamiskerran pikku-TOIVO ryhmätoiminnan mallia mielenterveyteen tutustuttamisessa. Keskustelemme mielellämme minkälainen lähestymistapa tukisi mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamista sinun ryhmässäsi.

Yhteystiedot

Emilia Frantsi
Toiminnanohjaaja
MIOS-hanke, Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurillisessa Suomessa

+358 40 662 9022Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki